Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Mikołaj Kapitaniec uczeń klasy IIIa o profilu matematyczno- informatycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szk. 2023/24.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


Mikołaj jest uczniem o wzorowym zachowaniu i wysokich wynikach w nauce, jego średnia uzyskana w klasie drugiej była najwyższą w szkole i wyniosła: 5,80.
Mikołaj wykazuje duże zdolności matematyczne, ekonomiczne oraz organizacyjne co przekładało się również na jego zainteresowania pozaszkolne. Uczeń wyróżnia się dużą kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie klasy i szkoły oraz wysokimi kompetencjami interpersonalnymi.
Uczeń ma szeroko rozwinięte horyzonty. Angażuje się w różnego rodzaju projekty naukowe, a także inicjatywy proponowane w ramach działalności w Szkolnego Koła Filmowego WonderLab. W ubiegłym roku szkolnym reprezentował województwo dolnośląskie w Sejmie Dzieci i Młodzieży oraz wraz grupą uczniów był zaangażowany w realizację projektu „Postaw na słońce”
Jest też osobą aktywną i przedsiębiorczą, niezwykle dyspozycyjną oraz potrafiącą odpowiednio gospodarować czasem. Jest wrażliwy emocjonalnie, koleżeński, otwarty na współpracę i wszelką pomoc, dzięki czemu jest wśród rówieśników lubiany, umie też współpracować w zespole klasowym. Ponadto jest osobą skromną, o dojrzałym spojrzeniu i otwartym na dzielenie się własnymi kompetencjami.
W imieniu Prezesa Rady Ministrów dyplom wręczyła licealiście dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek.
Na koniec warto dodać, że Mikołaj otrzymał stypendium premiera po raz drugi, co jest ukoronowaniem jego nieprzeciętnych wyników w nauce oraz zaangażowania w różnorodną działalność.