Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

20 października w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbył się finał szkolny konkursu „Wartości Czerpane z Heroizmu Żołnierzy Wyklętych”.

Organizatorem konkursu, który jest częścią projektu była Fundacja Historia Wyklęta z Milicza. Głównym jego celem jest krzewienie i kształtowanie postaw patriotycznych u współczesnej młodzieży.

Konkurs miał charakter otwarty a jego tematyka dotyczyła wiedzy o Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i Ruchu Wolność i Niezawisłość w latach 1939-1963. Konkurs jest wieloetapowy, finał szkolny poprzedziły eliminacje, które w LO w Górze odbyły się kilka dni wcześniej. Na ich podstawie do finału zostało zakwalifikowanych 12 uczniów z LO i 5 z ZS w Górze.
W finale konkursu, który miał uroczystą formę wziął udział prezes Fundacji Historia Wyklęta pan Wojciech Jan Machnicki, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Górze pan Tadeusz Tutkalik, przedstawiciel Biura Edukacji IPN we Wrocławiu pan Stanisław Kiełb oraz znany raper Tadeusz Polkowski. Na początku zebranych w auli gości, uczestników konkursu i młodzież LO powitała dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek. Następnie odbyła się część konkursowa. Rywalizację uczniów górowskich szkół oceniało jury w składzie: Wojciech Jan Machnicki, Stanisław Kiełb oraz nauczyciele historii LO w Górze Tomasz Woźniczka i Artur Małecki. Konkurs miał niezwykle zacięty przebieg, potrzeba było aż dwóch dogrywek, aby ostatecznie można było wyłonić laureatów. Jednak czołowe lokaty zajęli uczniowie zajęli uczniowie LO Góra
Ostateczna kolejność przedstawia się następująco: 1. miejsce Patryk Janasik, 2. miejsce Jacek Kmiotek, 3 miejsce ex equo Hanna Chmiel i Róża Berus, 5.m. Sandra Smolarska (ZS Góra) i 6.m. Zuzanna Uba. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne, ponadto pięciu najlepszych uczniów bezie miała możliwość uczestniczenia w finale wojewódzkim, który odbędzie się 10 listopada w XVII Liceum Ogólnokształcącym nr 17 we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto atrakcyjne nagrody rzeczowe.
W drugiej części uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w koncernie rapera Tadeusza Polkowskiego oraz wysłuchania krótkiej prelekcji dot. Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych bojowników o wolną Polskę przygotowaną przez Stanisława Kiełba.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej fotografii.

GALERIA