Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.


Mamy wielkie szczęście, że młodzież Liceum Ogólnokształcącego może uczestniczyć w programie profilaktyczno – interwencyjnym ,,Stop substancjom psychoaktywnym”.

Program - jest odpowiedzią na naglącą potrzebę związaną z narastającym problemem sięgania przez uczniów po substancje uzależniające m.in. narkotyki, i ponoszenia w związku z tym szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych i społecznych.


Warsztaty to kopalnia ogromnej wiedzy. Młodzież uczyła się jak skutecznie odmówić i przeciwstawić się naciskom grupy rówieśniczej (postawy asertywne). Spotkanie dostarczyło wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych, Młodzież poznała cykl zależności pomiędzy pojedynczymi lub pozornie nie groźnymi zachowaniami ryzykownymi, a ich dalszymi możliwymi konsekwencjami.
Serdecznie dziękujemy terapeutom pani Annie Klimek oraz panu Jarosławowi Kucharkowi za przekazanie wiedzy i poświęcenie czasu naszej młodzieży.
Program realizowany we współpracy z gminą Góra , finansowane z profilaktyki uzależnień.

 

ania-2