Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

W dniach 18 – 19 września 2023 r. społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze po raz kolejny brała udział w cyklicznych wydarzeniach popularyzujących naukę.


Celem festiwalu jest popularyzowanie osiągnięć uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Festiwal daje niewątpliwie, każdemu uczestnikowi, możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy.

Mogliśmy obserwować podczas wykładów, jakże ważną rolę nauki we współczesnym świecie, użyteczność i piękno naukowych badań oraz ich praktyczne skutki dla rozwoju gospodarczego i zmian społecznych. Szczególną uwagę zwracano na dokonania polskich uczonych. W ramach Festiwalu Nauki zostało przygotowanych wiele wirtualnych spotkań, wykładów, pokazów i warsztatów z zakresu nauk humanistycznych, technicznych, medycznych, rolniczych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, teologicznych, a także nauk o sztuce. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w wykładach z zakresu nauk przyrodniczych oraz medycznych o poniższej tematyce:
Kremy farmaceutyczne – kosmetyk czy lek?
Maści – rodzaje i działania w zależności od miejsca wchłaniania
Od szkodnika do bohatera – krótka historia o pomrowie
Gorzkie strony choroby, czyli o różnych typach cukrzycy
Mało znane fakty na temat cholesterolu
Stres oksydacyjny – jak się przed nim bronić?
Czy do badań laboratoryjnych należy się przygotować?
Spotkania online w ramach Festiwalu Nauki zorganizowały dla uczniów p. Irena Dziamarska – nauczycielka biologii oraz p. Małgorzata Kauch – nauczycielka chemii.