Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

 

1 września we wszystkich typach szkół w Polsce zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek. Dla uczniów i nauczyciel rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/24.


W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/23 miała miejsce w auli szkoły o godz. 10. Po tradycyjnym, wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego miała miejsce zasadnicza część akademii.


Na początku dyrektor LO Górze pani Magdalena Mielczarek powitała zaproszonych na uroczystość gości: Starostę Górowskiego panią Urszulę Szmydyńską, przewodniczącego Rady Powiatu pana Ryszarda Wawera, członka Zarządu Powiatu Górowskiego pana Ryszarda Pietrowiaka, radnego Rady Powiatu pana Grzegorza Aleksandra Trojanka, sekretarza Powiatu Górowskiego pana Piotra Wołowicza, Komendanta Powiatowej Policji w Górze inspektora Jacka Gregora, nadkom. Agnieszkę Połczyk i komisarza Ariela Bujaka, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze st. kpt. Rafała Kaczmarka, asp. Artura Sawczyszyna dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego pana Bernarda Bazylewicza, w imieniu dziekana Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze księdza Henryka Wachowiaka, księży Łukasza Gołąbka i Norberta Graczyka, rodziców, a w szczególności Przewodniczącą Rady Szkoły panią Iwonę Stankiewicz, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, całą społeczność uczniowską liceum.

„Po wspaniałych dniach wakacyjnego wypoczynku rozpoczyna się nowy rok szkolny i czas nowych wyzwań. Przed nami czas wytężonej ale także satysfakcjonującej pracy. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy – Drogie Grono Pedagogiczne i Droga młodzieży – przepełnieni pozytywną energią, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić wspaniałe sukcesy.
Dzisiejszym dniem rozpoczynamy wędrówkę przez rok szkolny 2023/2024. Cieszę się bardzo ,że wszyscy mogliśmy powrócić do szkoły po letnich wakacyjnych dniach i rozpocząć pracę wspólnie tworząc społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Górze.” - powiedziała zwracając się do całej społeczności szkolnej dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek. Szczególnie gorąco powitała uczniów, którzy w roku szk. 2023/24 po raz pierwszy rozpoczną naukę w progach liceum noszącego imię Wielkiego Wieszcza. - „Chciałabym, abyście mieli świadomość, że od tego, jak wykorzystacie najbliższe lata, zależeć będzie Wasza dalsza przyszłość. Już dawno stwierdzono, że wykształcenie w sposób bardzo istotny wpływa na jakość naszego dorosłego życia. Korzystajcie ze wszystkich szans jakie daje Wam szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Nie bójcie się zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Nie zrażajcie się niepowodzeniami, bo one są wpisane w edukację. Nie zapominajcie również o tym ,że w trudnych chwilach zawsze możecie liczyć na pomoc ze strony swoich wychowawców i nauczycieli i starszych kolegów i koleżanki.”- skierowała te słowa pod adresem pierwszoklasistów dyrektor szkoły.
Liceum Ogólnokształcące w tym roku szkolnym dzięki uprzejmości organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Górze i przychylności Pani Starosty, będzie kontynuować realizację dwóch innowacji pedagogicznych w klasie o profilu policyjnym „ Służba policyjna nasz sposób na poznanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa” oraz w klasie o profilu pożarniczym. „ Zabezpieczenie przeciwpożarowe z elementami szkolenia mundurowego”. W szkole odbywać się będą także zajęcia koła matematycznego, informatycznego, wokalnego, dziennikarskiego, zajęcia sportowe w ramach różnorodnych programów ze Szkolnego Związku Sportowego. Szkoła od ubiegłego roku ściśle współpracuje również z Uniwersytetem Wrocławskim, który objął LO w Górze swoim patronatem naukowym. Na koniec swojego wystąpienia życzyła młodzieży, aby wybrana przez nich szkoła spełniła oczekiwania, a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych życiowych sukcesów. Życzenia dla całej społeczności szkolnej w nowym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza złożyła Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska.
W trakcie uroczystości pani Ewelina Waląg okazji 15-lecia szkolnego kola filmowego Wonderlab przekazała Staroście Górowskiemu pani Urszuli Szmydyńskiej i dyrektorowi szkoły pani Magdalenie Mielczarek, okolicznościowe dyplomy z osobistym autografem słynnego polskiego reżysera Krzysztofa Zanussiego. Warto w tym miejscu dodać, że członkowie koła wraz z opiekunką gościli w posiadłości reżysera pod koniec wakacji
W tym roku szkolnym w Liceum Ogólnokształcących w Górze naukę rozpoczęło 420 uczniów w 20 zespołach klasowych. Wielu uczniów po raz pierwszy przekroczyło mury szkoły noszącej imię Wielkiego Wieszcza. Będą oni uczestniczyć w zajęciach w sześciu zespołach klasowych: klasa Ia (matematyczno- informatyczna) p. Agnieszka Łukaszów, klasa Ib (biologiczno-chemiczna) p. Mariusz Dziewic, klasa Ic (policyjna) p. Artur Małecki, klasa Id- p. (humanistyczna) p. Renata Wawer, klasa Ie (ogólna z rozszerzoną geografią) p. Radomir Miłaszewicz, klasa If (lingwistyczna) p. Dorota Giezek. W szkole naukę będą kontynuować uczniowie w następujących klasach: klasa IIa (matematyczno- informatyczna) - wychowawca p. Katarzyna Wróbel, klasa IIb (biologiczno-chemiczna) - wychowawca p. Joanna Botwin, klasa IIc (policyjna) wychowawca p. Alicja Sajdak, klasa IId (policyjno-pożarnicza) wychowawca p. Izabela Kucharska, klasa II e (humanistyno-geogr.-turyst.) p. Dorota Jochaniak-Dolatowska, klasa If (lingwistyczna) wychowawca p. Mateusz Sobczyński, klasa IIIa (matematyczno- informatyczna i geograficzno- turystyczna) – wychowawca p. Ewelina Waląg, klasa IIIb - (pożarniczo- biologiczno-chemiczna) – wychowawca p. Irena Dziamarska, klasa IIIc (policyjna) – wychowawca p. Małgorzata Kauch, klasa IIId (humanistyczna) – wychowawca p. Tomasz Woźniczka, klasa IIIe (lingwistyczna) – wychowawca p. Agata Figiel, klasa IVa (matematyczno- informatyczna) – wychowawca p. Wojciech Janicki, klasa IVb (przyrodniczo- lingwistyczna) – wychowawca p. Małgorzata Dudzińska i klasa IVc (humanistyczna) – wychowawca p. Edyta Bretsznajder.
Rok szkolny oficjalnie już został więc rozpoczęty, oby był spokojny i obfitujący w wiele pozytywnych wydarzeń oraz przyniósł wszystkim wiele satysfakcji. Natomiast wszystkim uczniom życzymy sukcesów w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom wiele wytrwałości w pracy wychowawczej i zaangażowania w proces dydaktyczny.

 

 

GALERIA 1 fot. H.Sakarłubowicz

GALERIA 2 fot. Ł. Gołąbek