Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Na prośbę Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przekazujemy do publicznej wiadomości list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kawalczyka do Rodziców uczniów klas Ósmych.