Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym była pierwszym egzaminem w sesji główne matury 2023. Przystąpiło do niej ponad 270 tys. absolwentów liceów i techników w całym kraju.


W egzaminie wzięli udział wszyscy tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Emocje przed wejściem do auli szkoły towarzyszyły prawie każdemu z nich, ale trudno się było temu dziwić, to pierwszy egzamin w nowej formule. Ale już kilkanaście minut później, po otwarciu arkuszy egzaminacyjnych wszystko stało się jasne.


Matura 2023 jest przeprowadzana w dwóch formułach. Wynika to z faktu likwidacji gimnazjów kilka lat temu. W tym roku maturę zdaje pierwszy rocznik z liceów 4-letnich. Matura z polskiego w wersji 2023 trwała 240 minut, a do zdobycia było maksymalnie 60 punktów. Maturzyści otrzymali dwa arkusze: pierwszy podzielony na dwie części (język polski w użyciu i test historyczno-literacki), drugi z jedną częścią (wypracowanie). W ramach wypracowania do wyboru mieli dwa tematy, a praca musiała mieć minimum 300 wyrazów. Temat 1 brzmiał: „Człowiek – istota pełna sprzeczności. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki, wybranych kontekstów. Natomiast temat 2. „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki wybranych kontekstów.”
Następnego dnia tj. 5 maja młodzież zmierzy się z egzaminem z języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym, a w poniedziałek 8 maja z matematyki na poziomie podstawowym. Kolejne dni maja wypełnią egzaminy na poziomach rozszerzonym z wybranych przedmiotów oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych. Egzaminy potrwają do 23 maja.
Wyniki matur zostaną ogłoszone 7 lipca 2023.