Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

„Żegnam was, już wiem
Nie załatwię wszystkich pilnych spraw
Idę sam, właśnie tam gdzie czekają mnie...”
(Perfect)W tym roku 28. kwietnia, w całym kraju, jest ostatnim dniem nauki dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. Był to specyficzny rocznik, który rozpoczął nową historię w polskiej edukacji, po raz pierwszy od wielu lat realizujący 4-letni program nauczania.

Jednocześnie był to okres wielkiej próby i przecierania nowych szlaków związanych z realizacją nowej podstawy programowej i dodatkowo przeplatany epidemią koronawirusa, która spowodowała, że pewną część okresu edukacji uczniowie realizowali w systemie zdalnym.
„Gratulujemy Wam ukończenia szkoły, sukcesów małych i dużych, dziękujemy za każdą chwilę z nami spędzoną. Od dziś jesteście już absolwentami i tym samym wpisujecie się w historię naszego liceum jako kolejny rocznik absolwentów”- podkreśliła w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek.
Mimo tych wszystkich przeciwności uczniowie LO – pionierzy systemu 4-letniego systemu edukacji zdołali uzyskać dobre, a nawet bardzo dobre wyniki w nauce i odnieść wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz zrealizować wiele ciekawych projektów edukacyjnych..
Uroczysta akademia na zakończenie roku w Liceum Ogólnokształcącym w Górze rozpoczęła się w auli szkoły o godz. 9. W tym szczególnym dniu abiturientom LO towarzyszyło wielu znakomitych gości: Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska, Wicestarosta pan Andrzej Rogala, członek Zarządu Powiatu Górowskiego pan Ryszard Pietrowiak, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu pani Mariola Szurynowska, radny Powiatu Górowskiego pan Grzegorz Aleksander Trojanek, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego- pani Katarzyna Antolak, z-ce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze st kpt Rafał Kaczmarek.
przewodnicząca Rady Rodziców i Rady Szkoły.
Na uroczystości obecni byli także rodzice absolwentów naszej szkoły, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz cała społeczność szkolna. Ale głównymi bohaterami tego wydarzenia byli uczniowie i uczennice klas czwartych – tegoroczni absolwenci szkoły.
Zwracając się do tegorocznych maturzystów dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek wyraziła życzenie, że zachowają jak najlepsze wspomnienia ze swojej szkoły oraz jak podkreśliła w końcowej części mowy: „Aby Wasze wybory życiowe były zawsze trafne, a droga w dorosłe życie była pełna sukcesów, realizacji planów i marzeń, aby nie zrażały Was niepowodzenia, bo jak mawiała Wisława Szymborska:„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”.
Jak pokolenia przekazują sobie z rąk do rąk lampę żywota, tak uczniowie przekazują młodszym tradycje szkolne. Są one pieczołowicie pielęgnowane przez poszczególne roczniki i stale wzbogacane. Różne są uroczystości szkolne, ale dwie z nich mają szczególną rangę i przebiegają pod auspicjami Adama Mickiewicza. W Liceum Ogólnokształcącym w Górze obok Święta Patrona, drugą ważną i dostojną uroczystością jest ceremonia Przekazania Sztandaru połączona z pożegnaniem młodzieży klas maturalnych. Ceremonię przeprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, uczeń klasy IIIb Tymoteusz Matysiak. Sztandar szkoły, na którym widnieją słowa Wieszcza „Ojczyzna-Nauka-Cnota”, z rąk dotychczasowego chorążego, Mateusza Janika otrzymał na kolejny rok szkolny Dawid Perzyński.
W tym roku szkolnym na poziomie klas trzecich szkołę ukończyło 48 uczniów, Najlepszą średnią z klasyfikacji końcoworocznej uzyskała klasa IVa z wynikiem 4,53. 17 uczniom udało się w trakcie czteroletniej nauki osiągnąć najwyższą średnią, która pozwala im na odbiór świadectwa z wyróżnieniem, a byli to: klasa IVa - Eliza Łukaniuk 5,75, Klaudia Buła 5,67, Martyna Dziewic 5,56, Aleksandra Satora 5,50, Oliwia Szewiało 5,40, Kacper Niezgoda 5,33, Oliwia Niezgoda 5,29, Bartosz Szymek 5,00, Michał Ludwiczyński 4,88, Bartosz Michalec 4,88, Alina Urbaniak 4,75; klasa IVb - Julia Wiśniewska 5,33, Weronika Góral 5,19, Martyna Uba 5,13, Natalia Maczuga 5,06, Martyna Tomczyk 5,00, Amelia Gomułka 4,93.
Nagrodę Starosty Górowskiego pani Urszuli Szmydyńskiej za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała Eliza Łukaniuk, a nagrody dyrektora szkoły: Klaudia Buła, Martyna Dziewic, Aleksandra Satora.
Warto pamiętać, że sukcesy uczniów, uczennic są zasługą rodziców, którzy wspierali swoje dzieci przez cały czas nauki, zachęcając je do wysiłku i pracy, angażowali się w życie szkoły oraz służyli bezinteresowną pomocą i okazywali placówce na każdym kroku życzliwość. Za swoje wsparcie otrzymali oni listy gratulacyjne. W gronie osób, o których w tym ważnym dniu myślano z nostalgią, byli wychowawcy klas czwartych, którzy byli ze swoimi uczniami w chwilach radosnych i smutnych, przekazując swoją wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie życiowe w pracy dydaktycznej i wychowawczej, kierując się przede wszystkim sercem i uczuciem. Serdeczne podziękowania otrzymali pani Dorota Giezek – wychowawczyni kl. IVa i pan Mariusz Dziewic – wychowawca klasy IVb.
Za wsparcie udzielanie szkole słowa podziękowania oraz bukiet kwiatów od dyrektora szkoły otrzymała Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska.
Czteroletni okres edukacji wypełniała praca uczniów, oraz nauczycieli, a także pracowników obsługi i administracji, za co wszystkim należy się im „wielkie dziękuję”, bo w ten sposób wypełniony został postulat nienagannej współpracy przynoszącej edukacyjne i relacyjne efekty. Tegoroczni maturzyści składając na ręce dyrektora LO pani Magdaleny Mielczarek i wicedyrektora pana Mirosława Wesołowskiego bukiety kwiatów, a wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły obdarowując słodkimi upominkami, wyrazili swoje uznanie za trud i pracę dydaktyczno-wychowaczą. Gratulacje z ukończenia szkoły i życzenia powodzenia na egzaminie maturalnym abiturientom złożyli przyszłoroczni maturzyści czyli uczniowie klas trzecich.
Słowami Narodowego Wieszcza „ Ten jest największy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych” wyrażone została wdzięczność za godne reprezentowanie szkoły poprzez baczną straż przy sztandarze szkoły podczas uroczystości szkolnych, gminnych i powiatowych i za aktywną działalność w Samorząd Uczniowskiego. Ponadto zostało wręczonych wiele nagród i dyplomów, bowiem tegoroczni maturzyści w czteroletnim okresie nauki angażowali się w działania Samorządu Uczniowskiego, koła filmowego WONDERLab., koła wokalnego „Poscriptum”, koła teatralnego “Adamus”, koła dziennikarskiego, czy Szkolnego Klubu Sportowego.
Niezwykle wzruszająca była chwila, w której abiturienci szkoły, po raz ostatni przy dźwiękach utworu „We will rock you” zaprezentowali się w biretach dla absolwenta na wspólnym zdjęciu z całą kadrą nauczycielską.
Wiele wrażeń zgromadzonej w auli publiczności dostarczyły występy artystyczne wypełnione piosenkami, tańcem, filmikami oraz prezentacjami zdjęć o wybitnie wspomnieniowym, z dodatkiem nostalgii, ale miejscami pokrytych dużą dawką humoru charakterze. Część artystyczna została przygotowana przez panie: Joannę Botwin, Alicję Sajdak, Izabelę Kucharską, Edytę Bretsznajder, Małgorzatę .Dudzińska, pana Wojciecha Janickiego oraz młodzież liceum.
Drodzy Maturzyści, podążając za słowami hymnu szkoły - „jak Wieszcz Mickiewicz chcemy zdobywać wyżyny wiedzy aż po sam szczyt...”, cała społeczność szkolna pod przewodnictwem dyrektora LO pani Magdaleny Mielczarek i wicedyrektora pana Mirosława Wesołowskiego, wraz z wychowawcami, i całą kadrą pedagogiczną, składamy Wam najszczersze życzenia, a przede wszystkim siły i optymizmu na dalsze działania, dużo satysfakcji z podejmowanych decyzji, odporności na zawirowania codzienności oraz podtrzymywania pamięci o wspólnej licealnej drodze.
Do zobaczenia na egzaminach maturalnych!

 

Fot. https://www.powiatgora.pl/

GALERIA fot. Hanna Skarłubowicz