Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Dwa zespoły uczniów naszego liceum awansowały do zawodów okręgowych Centrum Mistrzostwa Informatycznego które odbędą się na Politechnice Wrocławskiej.

Zawody okręgowe odbędą się w sześciu wybranych politechnikach. Do zawodów projektowych w zakresie projektowania i programowania robotów zakwalifikowano 6 najlepszych drużyn biorących udział w eliminacjach.

Uczniowie mieli do rozwiązania 6 różnych problemów z zakresu robotyki. Robotyka jest dziedziną, która aktualnie rozwija się bardzo szybko i ma wiele zastosowań, od przemysłu po medycynę i badania kosmiczne. Zawody te organizowane przez Centrum Mistrzostwa Informatycznego mają na celu nie tylko rozwijanie umiejętności technicznych uczestników, ale także kształtowanie innych ważnych umiejętności, takich jak umiejętność pracy w grupie, zarządzanie projektem, a także prezentacji i argumentacji swoich rozwiązań przed innymi. Uczestnictwo w zawodach było doskonałą okazją do zdobycia cennych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności w praktyce.
Drużyna w składzie: Julia Stankiewicz, Weronika Jakubik, Zuzanna Latka, Mikołaj Wołowicz Cezary Hajczewski zajęła 1 miejsce, drużyna w składzie: Kacper Hoła, Jakub  Tukindorf, Mateusz Sromek, Jan Wróbel, Amelia Drogosz , Jacek Kmiotek zajęła 2 miejsce na etapie eliminacji. Poza tym drużyna w składzie: Dawid Perzyński, Kacper Sitarek, Karol Makles, Szymon Rosiński, Igor Dolatowski Kamil Twardowski zajęła 7 miejsce i zabrakło jej niewiele do awansu.
Opiekunem zespołów jest nasz nauczyciel matematyki i informatyki Grzegorz Goździewicz. Uczniowie, którzy osiągnęli taki sukces, powinni być dumni ze swojej pracy i zaangażowania. Sukces ten wymagał od uczniów wielu godzin pracy i zaangażowania, , a także znajomości elektroniki i mechaniki oraz umiejętności rozwiązywania problemów i zdolności do podejmowania decyzji w dynamicznych sytuacjach.
Takie sukcesy są dowodem na to, jak ważna jest edukacja informatyczna i techniczna i jakie możliwości otwiera przed uczniami nauka w LO W Górze. Gratuluję uczniom Liceum w Górze i ich nauczycielom tego wspaniałego osiągnięcia! Mam nadzieję, że to będzie dla nich inspiracją i motywacją do dalszej pracy i rozwijania swoich umiejętności w dziedzinie robotyki.


.