Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

23 marca 2023r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze odbył się finał VI Międzypowiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci”.


Organizatorami Konkursu są: Klub Gazety Polskiej Góra Śl. Towarzystwo Ziemi Górowskiej, Liceum Ogólnokształcące w Górze przy współudziale Oddziału Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Patronem konkursu byli w tym roku Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego dr Andrzej Jaroch i Starosta Powiatu Górowskiego pani Urszula Szmydyńska.


W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych (kl. VII i VIII), ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe). W VI edycji zorganizowany został też konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI).
Finał Powiatowy w formie pisemnej rozpoczął się już o godz. 9:00. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu 45 minut testu związanego tematycznie z losami Żołnierzy Wyklętych - niezłomnych bojowników o wolną i niepodległą Polskę. Część pisemną nadzorowało Powiatowa Komisja Konkursowa w skaldzie: pan Kamil Kutny, pan Marek Hołtra i pan Tomasz Woźniczka.
Ogłoszenie wyników nastąpiło w trakcie uroczystej Gali Patriotycznej upamiętniającej Narodowy dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w auli LO w Górze.
Uroczysta gala rozpoczęła się o godz. 10:30 i przybyło na nią wielu znamienitych gości w osobach:
Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego pan dr Andrzej Jaroch, Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska, Radny Sejmiku Dolnośląskiego, przewodniczący Komisji Kultury Nauki i Edukacji
pan Tytus Czartoryski, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego pan Ryszard Wawer, w imieniu Burmistrza Góry pani Irena Krzyszkiewicz, sekretarz gminy pan Tadeusz Otto, Naczelnik Oddziału Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu pani Joanna Demków, główny specjalista Biura Oddziału Edukacji IPN pan Jerzy Rudnicki, Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej pan Tadeusz Tutkalik i reprezentant Klubu Gazety Polskiej pan Tadeusz Kaławaj, ppor Wioletta Pilarska z żołnierzami ze 162 Batalionu Lekkiej Piechoty w Głogowie reprezentujący 16 Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy AK z Leszna pan Waldemar Kozar, Radny Powiatu Górowskiego oraz reprezentant Nadleśnictwa Żmigród pan Robert Szymanowicz, reprezentant Nadleśnictwa Góra Śląska pani Barbara Chrystman-Kurzawa, dyrektor Zespołu Szkół w Górze pani Ewa Gano, nauczyciele szkół z powiatu górowskiego, uczestnicy konkursu oraz młodzież z LO w Górze.
PO wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu 4 zwrotek Hymnu Narodowego, przywitania gości i uczestników konkursu oraz otwarcia VI Międzypowiatowego Konkursu „Żołnierze Wyklęci” dokonała dyrektor LO w Górze pani Magdalena Mielczarek. Zwracając się do wszystkich obecnych w auli osób podkreśliła niezwykłe znaczenie tej uroczystości zwracając szczególną uwagę na przywracanie w ostatnich latach pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia - Niezłomnych Bojowników o wolną Polskę - „Żołnierzy Wyklętych”.
Następnie w imieniu organizatorów konkursu głos zabrał przewodniczący Klubu Gazety Polskiej pan Tadeusz Tutkalik. Zaprezentował główne cele konkursu, do których należą m.in.: uczczenie 12 rocznicy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania najnowszą historią Polski czy propagowanie wiedzy o bohaterach , którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Słowa uznania dla organizatorów i uczestników konkursu wyrazili: Patronka konkursu Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pan dr Andrzej Jaroch, Radny Sejmiku Dolnośląskiego pan Tytus Czartoryski, w imieniu Burmistrza Góry sekretarz gminy pan Tadeusz Otto. Niezwykle interesujące przemówienie dotyczące patriotycznych postaw i ideałów, którymi kierowali się „Żołnierze Wyklęci” wygłosił główny specjalista Biura Odziały Edukacji IPN pan Jerzy Rudnicki.
Uroczystą galę patriotyczną prowadził nauczyciel historii w LO w Górze pan Artur Małecki.
Oczywiście najważniejszą częścią uroczystości, szczególnie dla młodzieży i ich opiekunów, było ogłoszenie wyników konkursu.
Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:
kategoria plastyczna:
1 Daria Kmiotek SP Irządze
2 Piotr Mingielewicz SP Irządze
3. Oliwer Barteczka SP Wąsosz
konkurs wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”:
- szkoły podstawowe kl. VII-VIII
1. Maciej Koziński SP Wąsosz
2. Maksymilian Miler SP Świerczyna
3. Stanisław Monkiewicz SP Niechlów
- szkoły średnie (ponadpodstawowe)
1. Jakub Gruszkiewicz II LO Leszno
2. Mateusz Janik LO Góra
3. Jacek Kmiotek LO Góra
Nagrody wręczyli organizatorzy konkursu pod przewodnictwem przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pana dr Andrzeja Jarocha, przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej pana Tadeusza Tutkalika i dyrektora LO pani Magdaleny Mielczarek. Dodatkową nagrodę, dla zwycięzców poszczególnych kategorii wręczył przedstawiciel Nadleśnictwa pan Robert Szymanowicz. Wręczono również nagrody dla opiekunów laureatów konkursu, pani Anety Skrzyneckiej, Bogusławy Nawrot, pana Kamila Kutnego i pana Tomasza Woźniczki.
Wręczone zostały też podziękowania dla organizatorów szóstej już edycji konkursu. Dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek przedstawiła Joannę Paterek, uczennicę klasy I LO w Górze autorki obrazu, który wpisuje się w tematykę dzisiejszego konkursu i został wyróżniony Nagrodą Starosty Górowskiego. Należy w tym miejscu dodać, że dzieło malarskie uczennicy, zostało przekazane Klubowi Gazety Polskiej w Górze, aby było inspiracją do realizacji kolejnych edycji, tak wspaniale przygotowanego w tym roku przez Liceum Ogólnokształcące w Górze. Joanna jest niezwykle utalentowaną plastycznie uczennicą, jej autorska interpretacja plakatu do filmu „Orlęta. Grodno ‘39” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez TVP otrzymała pierwszą nagrodę. Opiekunem młodej artystki jest nauczycielka plastyki pani Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska.
W trakcie gali dziewczęta z koła wokalnego pod kierunkiem pani Alicji Sajdak wykonały utwory „Uwierz Polsko” i „Biały Krzyż”, oraz zaprezentowany został filmik do utworu „Przesłanie pana Cogito” Zbigniewa Herberta.
W ostatniej części ppor Wioleta Pilarska 162 Batalion Lekkiej Piechoty z Głogowa przedstawiła szczegóły szkolenia oraz najważniejsze zadania jakie wykonuje w ostatnim czasie pododdział WOT. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy wraz z gośćmi stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii i następnie zostali zaproszeni do kawiarenki konkursowej.

 

GALERIA fot. Ł. Gołąbek

GALERIA fot. H. Sakłubowicz