Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne - to temat spotkania, które miało miejsce 17 marca 2023r. w naszej szkole. Spotkanie prowadziła asp. szt. Lidia Tarońt.


Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w Internecie, życiu szkolnym i pozaszkolnym oraz jej konsekwencji prawnych.

Młodzież dowiedziała się jak ma postępować jeśli są świadkami przemocy i agresji. Z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się podczas korzystania z Internetu.
Omówiona została również odpowiedzialność prawna nieletnich. Edukacja prawna miała za zadanie przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród młodzieży.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie działań Komendzie Powiatowej Policji w Górze na czele z Panią asp. szt. Lidią Tarońt.

 

foto-1