Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Z przyjemnością informujemy, iż Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2023 roku.

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze aplikowało dokumenty do programu i otrzymało pozytywną informacje o przyjęciu grup licealnych do programu.

Dolnośląska Federacja Sportu, po raz kolejny, została Koordynatorem Wojewódzkim programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Program ten realizowany jest, tak jak dotychczas wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.
Założenia programu:
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży naszej szkoły są prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach. Są to treningi z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i siatkówki plażowej. Oprócz podejmowania dodatkowej aktywności sportowej i rekreacyjnej, zajęcia będą przygotowywać młodzież do zawodów w ramach Licealiady. Program w liceum realizowany jest w trzech grupach.
Zajęcia prowadzą: pani Małgorzata Dudzińska, pan Mariusz Dziewic i pan Wojciech Janicki.

Cele programu:
1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.