Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Na prośbę Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 zamieszczamy informację na temat kampanii edukacyjnej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

List

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3