Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.

24 stycznia br. odbyły się eliminacje szkolne do X Powiatowego Konkursu Historycznego „Prezydenci Polski i na uchodźstwie w latach 1922-2022.


100-lecie prezydentury w naszym kraju było główna ideą zorganizowania w tym roku szkolnym przez PCDNiPPP w Górze tegorocznej, 10-tej już edycji konkursu. Podobnie jak w ubiegłych latach składa się z dwóch etapów: szkolnego i finału powiatowego i jest rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie „młodsi” i uczniowie „:starsi”.


Zakres wymaganego materiału dotyczył wszystkich prezydentów polskich ( w kraju i na obczyźnie), którzy sprawowali swe funkcje w okresie od 1922 do 2022 r. tj. okresu II RP, wczesnych lat powojennych (1947-52), od 1989 roku po czasy współczesne oraz prezydentów na uchodźstwie (do 1990 r.).
W etapie szkolnym zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań (otwartych i zamkniętych) w ciągu 45 minut. W myśl regulaminu do rundy drugiej mogły awansować wyłącznie 3 uczniów, którzy dodatkowo uzyskają wymaganą liczbę 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.
W Liceum Ogólnokształcącym do rywalizacji przystąpiło 9 uczniów. Do finału powiatowego awansowali następujący uczniowie: Jacek Kmiotek kl. IIIa, Julia Cymbalista kl. IIb i Aleksandra Lesiuk kl. IIb.
Opiekunem tych uczniów jest pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.
Finał powiatowy odbędzie się 28.03.2023 r. o godz. 11.00 – w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze, lub w innym miejscu wskazanym wcześniej przez organizatora.