Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy na zebranie z rodzicami w środę o godz. 16:30

13 stycznia 2023 r. w 17 okręgach przeprowadzono zawody II stopnia XXXVI Olimpiady  Wiedzy Ekonomicznej.

W zawodach I stopnia(szkolnych) uczestniczyło ok. 10500 uczniów szkół średnich, a do zawodów II stopnia zakwalifikowano tylko 601 uczniów.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze w zawodach I stopnia(szkolnych) uczestniczyło 7 uczniów, a w zawodach II stopnia(okręgowych) górowskie Liceum reprezentował uczeń klasy III a-Dawid Perzyński. Zgodnie z wieloletnią tradycją zawody okręgowe odbyły się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu. Grupę wrocławską uznaje się za bardzo silną, gdyż liczyła ona aż 58 uczniów. Zgodnie z programem olimpiady uczestnicy rozwiązywali:  test z wiedzy ekonomicznej, zadanie z analizy finansowej, zadanie problemowe. Tegoroczna edycja OWE ukierunkowana jest na problemy związane z inflacją, a w zadaniu problemowym uczestnicy zawodów określali „W jaki sposób banki centralne realizują ochronę wartości pieniądza”. W zgodnej opinii uczniów i nauczycieli zadania tego etapu olimpiady były bardzo trudne, a w lutym 2023 roku ok. 80 uczniów z najwyższymi wynikami zostanie zaproszonych do udziału w zawodach centralnych XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.