Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!

Ostatni czas obfitował w naszej szkole w działania prewencyjne wpisujący się w program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy ,,Kultura Bezpieczeństwa”. Specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadziła wykłady dla uczniów.


Cykl wykładów nt. obowiązków pracownika i pracodawcy, regulacji prawnych dotyczących stosunku pracy uczniów i studentów, dokumentacji dotyczącej zatrudnienia oraz pracy młodocianych.

Głównym celem podjętego działania było :
Podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występu
Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

Bardzo dziękujemy przedstawicielowi Państwowej Inspekcji Pracy za przekazanie uczniom tak istotnych i przydatnych informacji.

W spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Szkoły Magdalena Mielczarek
Inicjatorem spotkania była A. Zawadzka - pedagog szkolny