Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.

Mikołaj Kapitaniec uczeń klasy IIa o profilu matematyczno- informatycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szk. 2022/23.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


Mikołaj jest uczniem o wzorowym zachowaniu i wysokich wynikach w nauce, jego średnia uzyskana w klasie pierwszej była najwyższą w szkole i wyniosła: 5,73.
Już od początku klasy pierwszej Mikołaj wykazywał duże zdolności matematyczne, ekonomiczne oraz organizacyjne co przekładało się również na jego zainteresowania pozaszkolne. Uczeń wyróżnia się dużą kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie klasy i szkoły oraz wysokimi kompetencjami interpersonalnymi. Prezentuje szkołę w Poczcie Sztandarowym, tym samym uczestnicząc w ważnych uroczystościach szkolnych, lokalnych i państwowych. Mikołaj jest uczniem odpowiedzialnym i z pasją realizującym swoje zainteresowania, oscylujące wokół matematyki, informatyki a także ekonomii. Uczeń ma szeroko rozwinięte horyzonty. Angażuje się w różnego rodzaju projekty naukowe, a także inicjatywy proponowane w ramach działalności w Szkolnego Koła Filmowego WonderLab. Uczeń brał udział w finale okręgowym XX Olimpiady Znajomości Afryki, w Międzynarodowym projekcie „Dimentions in Testimony”, w Olimpiadzie Ekonomicznej. Reprezentuje liceum w poczcie sztandarowym, biorąc udział w ważnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
Jest też osobą aktywną i przedsiębiorczą, niezwykle dyspozycyjną oraz potrafiącą odpowiednio gospodarować czasem. Jest wrażliwy emocjonalnie, koleżeński, otwarty na współpracę i wszelką pomoc, dzięki czemu jest wśród rówieśników lubiany, umie też współpracować w zespole klasowym. Ponadto jest osobą skromną, o dojrzałym spojrzeniu i otwartym na dzielenie się własnymi kompetencjami.