Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Samochody wodorowe, wieczory kulturowe, tygodniowy Hogwart czy darmowe przejazdy po Europie – to tylko niektóre z tematów poruszonych na spotkaniu z panem Pawłem Brusiło, mentorem naszej grupy w ramach inicjatyw programowych Erasmus+.

Brusiło jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz członkiem uczelnianego Centrum Badań Azji i Pacyfiku, a aktualnie realizuje staż badawczy na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego w ramach stypendium Fulbright-Schuman Award.

Od początku roku w liceum prowadzimy działania zmierzające do podjęcia współpracy międzynarodowej sfokusowanej na mobilność i uczenie się przez całe życie, starając się wypracować autorski projekt wykraczający poza edukację formalną. W czasie dwugodzinnej rozmowy wymienialiśmy się spostrzeżeniami, próbując określić osobistą i kolektywną motywację, a także analizowaliśmy esej na temat zdrowia psychicznego młodzieży, który okazał się elementem wspólnym dla wszystkich nagranych do programu (video)esejów. Osobiste opracowanie tematu było pierwszym krokiem rekrutacyjnym do tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Grupę licealną stanowią członkowie i członkinie Koła Filmowego WONDERLab. - Zofia Pietrucha, Agata Gawda, Karolina Gawda, Natalia Sawczyszyn, Mikołaj Gęsiecki oraz Dawid Perzyński. Kolejne łączenie zaplanowane zostało na czas przedświąteczny – wówczas pracować będziemy nad tematem oraz abstraktem w języku angielskim.