Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.

10 listopada w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbyły się szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.


Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter, tego dnia młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się w auli szkoły w kolejną już 104. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności oraz z okazji złożenia ślubowania klas pierwszych, a w szczególności klas mundurowych - policyjnej i strażackiej.


Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja , aby oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę! Niech też będzie okazją do tego , by zastanowić się na słowem patriotyzm, nad słowem ojczyzna. Dzień 11 listopada jest symbolem zwycięstwa, symbolem narodu którego jesteśmy dziećmi, symbolem Polski wolnej , która na to uczciwie zasłużyła.
Na uroczystość do auli LO w Górze przybyło wielu gości: w imieniu Starosty Górowskiego pani Urszuli Szmydyńskiej sekretarz Powiatu Górowskiego pana Piotr Wołowicz, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze st brygadier Krzysztof Panocha, Z-ce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze st. kpt. Rafał Kaczmarek, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Górze – mł. insp. pana Jacek Gregor, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Górze kom. Daniel Panek, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Agnieszka Połczyk, mł aspirant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze Artur Sawczyszyn,, w imieniu księdza dziekana – ks. Norbert i ks. Łukasz, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice, szczególnie uczniów klas pierwszych oraz cała społeczność uczniowska liceum, przedstawiciele prasy i radia i inne osoby zaproszone do uczestnicząctwa w dzisiejszej uroczystości.
Okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na istotę obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu.
„O miłości do ojczyzny można mówić wiele. Trudniej o niej świadczyć. Obchodząc dziś rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, chciałabym podzielić się jeszcze kilkoma refleksjami – otóż należy sobie uzmysłowić, iż patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także, na co dzień wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język, to wierność w służbie, czego przykładem jest modlitwa Ks. Piotra Skargi - „Wszechmogący, Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”. Piękna to modlitwa, bo człowiek jest nie tylko dzieckiem rodziców, ale także dzieckiem swojego narodu, mniej lub bardziej w nim zakorzenionym.” - powiedziała, zwracając się do wszystkich zebranych na uroczystości w auli, dyrektor LO.
Punktem kulminacyjnym obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości było złożenie ślubowania uczniów klas pierwszych i klas mundurowych LO w Górze.
W tym roku szkolnym naukę w szkole rozpoczęły kolejne oddziały klas mundurowych - klasy policyjne i pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego, realizujące innowację pedagogiczną z edukacji policyjnej i edukacji pożarniczej. Zajęcia w tych oddziałach z edukacji specjalistycznej prowadzi kom. Agnieszka Połczyk oraz mł aspirant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze Artur Sawczyszyn. Przed ślubowaniem zostały złożone podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się i pomogły w realizacji tych innowacji pedagogicznych, a w szczególności: Staroście Górowskiemu pani Urszuli Szmydyńskiej, Komendantom Policji i Straży Pożarnej, kom. Agnieszce Połczyk i mł aspirantowi Arturowi Sawczyszynowi, Firmie Woj. Pol Jarosława Gibzińskiego oraz wychowawcom klas mundurowych i rodzicom uczniów.
Następnie odbyła się ceremonia ślubowania klas pierwszych przed sztandarem szkoły na którym widnieją słowa „Ojczyzna - Nauka – Cnota”. Rotę ślubowania odczytał przewodniczący Samorzadu Uczniowskiego Tymoteusz Matysiak - „My, uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Górze uroczyście ślubujemy na Sztandar Szkoły:
- Pilnie i systematycznie zdobywać wiedzę, rozwijać zdolności, pogłębiać zainteresowania,
- Rzetelnie i gorliwie wypełniać obowiązki powierzone mi przez Samorząd Uczniowski i inne
organizacje działające w szkole,
- Postępować zgodnie z zasadami regulaminu szkolnego i innych dokumentów normujących
życie w szkole,
- Dbać o dobre imię szkoły,
- Postępować zgodnie z ideałami patrona naszej szkoły Adama Mickiewicza, zawartymi w haśle widniejącym na sztandarze: „Ojczyzna, nauka, cnota”.”
Ceremonię ślubowania klas mundurowych przeprowadzili, kom. Agnieszka Połczyk oraz mł. aspirant Artur Sawczyszyn. Rota ślubowania, to uroczysta wypowiedź tekstu, a złożenie przysięgi stanowi gwarancję przestrzegania jej, dotrzymania, wywiązania się z powinności. Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego ucznia. Akty ślubowania wręczyli uczniom - w imieniu Starosty Górowskiej pani Urszuli Szmydyńskiej pan Sekretarz Powiatu Piotr Wołowicz, Komendant Powiatowy Policji w Górze młodszy inspektor Jacek Gregor, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze starszy brygadier Krzysztof Panocha.
Po zakończeniu ślubowania dyrektor LO zaprosiła wszystkich uczestników uroczystości na część artystyczną z okazji 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z intencją twórców, program miał on radosny charakter, ponieważ każda rocznica odzyskania niepodległości jest wybitnie pogodnym świętem.
Głównym jego punktem był turniej wzorowany na popularnym programie “Kocham cię Polsko!”. W szranki rywalizacji stanęły 5-cio osobowe drużyny Nauczycieli i Uczniów. Turniej składał się z kilku rund i ostatecznie współzawodnictwo zakończyło się remisem, a uczestnicy otrzymali z rąk dyrektora LO poani Magdaleny Mielczarek słodkie upominki.
Na koniec złożyła podziękowania za przygotowanie apelu i włączenie się do akcji „Szkoła do Hymnu” panu Arturowi Małeckiemu, panu Tomaszowi Woźniczce, pani Alicji Sajdak, pani Edycie Bretsznajder, pani Edycie Turowskie i młodzieży liceum. Wręczone też zostały dyplomy uczniom za uczestnictwo w Ogólnopolskim biciu rekordu czytania na przerwie.

 

GALERIA M. Uba

GALERIA Ł. Gołąbek