Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.

Jutro tj. 10 listopada już po raz piąty uczniowie i nauczyciele, w całej Polsce i zagranicą, dzień przed Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”.

W ten sposób społeczności szkolne włączą się we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja związana jest z kolejną edycją inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki pod hasłem „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach wspólne odśpiewanie hymnu narodowego nastąpi dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości.


Do akcji po raz kolejny włączyła się społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Jutro w trakcie uroczystości 104. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w auli szkoły zostaną zaprezentowane 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Czy wiecie że:
- „Mazurek Dąbrowskiego” jest jednym z najbardziej tanecznych i skocznych hymnów narodowych w Europie.
- Stał się oficjalnym hymnem Polski od 26 lutego 1927 roku.
- Autor muzyki do słów Józefa Wybickiego wciąż pozostaje nieznany.
- Jednak nie ma wątpliwości, co do tego, że nasz hymn wyróżnia się muzycznie na tle Europy. Na początku XX wieku, kiedy zastanawiano się, który utwór może być naszym hymnem narodowym, czy „Mazurek Dąbrowskiego”, czy „Rota”, czy może „Bogurodzica”, to uznano się, że najlepszy będzie Mazurek Dąbrowskiego przez to, że jego melodia jest żywa i dobrze się śpiewa.
- Niewiele jest hymnów europejskich, w których jest szybkie tempo.