Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Dziękujemy za przybycie na XII Zjazd Absolwentów

W sobotę 3 września odbyła się jedenasta edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W związku z tym, że Rok 2022 uchwalony został przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego to lekturą były „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.

Z tej okazji Prezydent RP Andrzej Duda tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji: „– Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm.

Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą” – napisał w liście Prezydent RP.
„Ballady i Romanse są dziełem niezwykle istotnym nie tylko w twórczości naszego Narodowego Wieszcza, ale również w polskiej kulturze i historii. Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, jednocześnie nawiązując do ludowej wyobraźni, osądzały rzeczywistość i dawały moralne przesłanie.
Akcja „Narodowe Czytanie” po raz pierwszy została zorganizowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 roku wspólną lekturą naszej narodowej epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach odbyło się czytanie „Zemsty” Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, polskich nowel oraz „Balladyny” Juliusza Słowackiego, a ubiegloroczną lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Mieszkańców powiatu górowskiego na uroczystość „Narodowego Czytania” do Domu Kultury zaprosili: pani Urszula Szmydyńska - Starosta Górowski i pani Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry. Współorganizatorom tej duchowej uczty byli: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Górze Danuta Biernacka, dyrektor Domu Kultury w Górze Arkadiusz Gustaw, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze Magdalena Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze Ewa Gano. Pełne grozy i humoru utwory zaprezentowali nauczyciele i uczniowie LO i ZS, a aktorzy Teatru "Adamus" pod przewodnictwem Macieja Kostyka. Część artystyczną wzbogaciła tematyczna oprawa muzyczna zaprezentowana przez wokalistki z koła wokalnego DK w Górze. Na zakończenie wszystkim organizatorom i uczestnikom górowskiego „Narodowego Czytania” zostały złożone gorące podziękowania i zostali zaproszeni na słodką niespodziankę.

Fot. Gmina Góra