Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Dziękujemy za przybycie na XII Zjazd Absolwentów

Zgodnie z tradycją 1 września dla wszystkich uczniów i nauczycieli zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/23. Zapewne wszyscy zadają sobie pytanie jaki będzie? Mamy nadzieję, żę uczniowie i nauczyciele będą mogli przez pełne 10 miesięcy realizować swoje cele dydaktyczno-wychowawcze bez konieczności wdrażania zdalnej nauki.


W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/23 miała miejsce w auli szkoły o godz. 10. Po tradycyjnym, wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego miała miejsce zasadnicza część akademii.


Na początku dyrektor LO Górze pani Magdalena Mielczarek powitała zaproszonych gości: w imieniu Starosty Górowskiego pani Urszuli Szmydyńskiej sekretarza Powiatu Górowskiego pana Piotra Wołowicza, Członka Zarządu pana Ryszarda Pietrowiaka, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze Rafał Kaczmarek, Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Górze komisarza Daniela Panka, komisarza Agnieszkę Połczyk, dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego pana Bernarda Bazylewicza, w imieniu dziekana Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze księdza Henryka Wachowiaka, księży Łukasza Gołąbka i Norberta Graczyka, rodziców, a w szczególności Przewodniczącą Rady Szkoły panią Iwonę Stankiewicz, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, całą społeczność uczniowską liceum.
Liceum Ogólnokształcące w tym roku szkolnym dzięki uprzejmości organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Górze i przychylności Pani Starosty, będzie kontynuować realizację dwóch innowacji pedagogicznych w klasie o profilu policyjnym „ Służba policyjna nasz sposób na poznanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa” oraz w klasie o profilu pożarniczym. „ Zabezpieczenie przeciwpożarowe z elementami szkolenia mundurowego”. W tym roku zaintereoswanie uczniów nowymi profilami było bardzo duże, z teo względu utworzono dwa oddziały - policyjny i policyjno-pożarniczy. Zajęcia z zakresu policyjnego będą prowadzić podobnie jak w ubieglym roku komisarz Agnieszka Połczyk, a z zakresu pożarnictwa i ratownictwa medycznego z-ca Komendanta Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej pan Rafał Kaczmarek i pan Artur Sawczyszyn. Realizacja tych innowacji pozwoli młodzieży nabyć kluczowe kompetencje na nowym rynku pracy i dodatkowo podnieść jakość kształcenia i nauczania w szkole.
W miesiącu lipcu szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego w ramach współpracy z Politechniką Łódzką i Politechniką Wrocławską będą prowadzone koła informatyczne dla klas II i III o profilu matematyczno- informatycznym, ponadto odbywać się będą także zajęcia koła filmowego we współpracy z Polskim Instytutem Filmoteki Szkolnej, wokalnego, dziennikarskiego i zajęcia sportowe w ramach różnorodnych programów ze Szkolnego Związku Sportowego. Szkoła od ubiegłego roku ściśle współpracuje również z Uniwersytetem Wrocławskim, który objął LO w Górze swoim patronatem naukowym.
Szczególnie gorąco dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek bardzo serdecznie powitała, w imieniu całej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły, tegorocznych „pierwszoklasistów” kierując pod ich adresem następujące słowa: Chciałabym, abyście mieli świadomość, że od tego, jak wykorzystacie najbliższe lata, zależeć będzie Wasza dalsza przyszłość. Już dawno stwierdzono, że wykształcenie w sposób bardzo istotny wpływa na jakość naszego dorosłego życia. Korzystajcie ze wszystkich szans jakie daje Wam szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Nie bójcie się zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Nie zrażajcie się niepowodzeniami, bo one są wpisane w edukację. Nie zapominajcie również o tym ,że w trudnych chwilach zawsze możecie liczyć na pomoc ze strony swoich wychowawców i nauczycieli i starszych kolegów i koleżanki.” Na koniec swojego wystąpienia życzyła młodzieży, aby wybrana przez nich szkoła spełniła oczekiwania, a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych życiowych sukcesów. W czasie spotkania z uczniami poruszono również tematykę związaną z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Życzenia dla całej społeczności szkolnej w nowym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w imieniu Starosty Górowskiego pani Urszuli Szmydyńskiej złożył sekretarz Powiatu Górowskiego pan Piotr Wołowicz.
W tym roku szkolnym w Liceum Ogólnokształcących w Górze naukę rozpoczęło ponad 300 uczniów w 16 zespołach klasowych. Wielu uczniów po raz pierwszy przekroczyło mury szkoły noszącej imię Wielkiego Wieszcza. Będą oni uczestniczyć w zajęciach w sześciu zespołach lasowych – klasa Ia (matematyczno- informatyczna) - wychowawca p. Katarzyna Wróbel, klasa Ib (biologiczno-chemiczna) - wychowawca p. Joanna Botwin, klasa Ic (policyjna) wychowawca p. Alicja Sajdak, klasa Id (policyjno-pożarnicza) wychowawca p. Izabela Kucharska, klasa I e (humanistyno-geogr.-turyst.) p. Dorota Jochaniak-Dolatowska, klasa If (lingwistyczna) wychowawca p. Mateusz Sobczyński.
W szkole naukę będą kontynuować uczniowie w następujących klasach: klasa IIa (matematyczno- informatyczna i geograficzno- turystyczna) – wychowawca p. Ewelina Waląg, klasa IIb - (pożarniczo- biologiczno-chemiczna) – wychowawca p. Irena Dziamarska, klasa IIc (policyjna) – wychowawca p. Małgorzata Kauch, klasa IId (humanistyczna) – wychowawca p. Agnieszka Łukaszów i klasa IIe (lingwistyczna) – wychowawca p. Agata Figiel, klasa IIIa (matematyczno- informatyczna) – wychowawca p. Wojciech Janicki, klasa IIIb (przyrodniczo- lingwistyczna) – wychowawca p. Małgorzata Dudzińska, klasa IIIc (humanistyczna) – wychowawca p. Edyta Bretsznajder, klasa IVa 4 letnie liceum (matematyczno- informatyczna i humanistyczna) – wychowawca p. Dorota Giezek, klasa IVb 4 letnie liceum (biologiczno –chemiczna) – wychowawca p. Mariusz Dziewic.
Rok szkolny rozpoczęty i oby był spokojny i obfitujący w wiele pozytywnych wydarzeń. Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom wiele wytrwałości w pracy wychowawczej i zaangażowania w proces dydaktyczny. W liście do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów Minister Edukacji i Nauki napisał m.in. - „W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.”
O godz. 11:15 poczet sztandarowy szkoły wraz z dyrektorem panią Magdaleną Mielczarek i opiekunem SU panią Edytą Bretsznajder, w związku z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej wzięli udział w uroczystości składania kwiatów i zniczy pod pomnikiem Wolności w Górze.

 

Galeria fot. Łukasz Gołąbek

Galeria fot. Martyna Uba