Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Drodzy Ósmoklasiści! Do 13 lipca należy dostarczyć komplet dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów). Serdecznie zapraszamy.

 

20 i 22 czerwca młodzież naszej szkoły miała okazję spotkać się z Panem Adrianem Turowskim ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze, które na terenie Powiatu Górowskiego prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W ramach wykonywanego zadania, Stowarzyszenie zwiększa świadomość prawną społeczeństwa, przeciwdziała bezradności i wykluczeniu społecznemu.


Prelegent przedstawił uczniom zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, wyjaśnił, na czym polega ta pomoc oraz podał liczne przykłady spraw, z jakimi zgłaszają się do punktów mieszkańcy powiatu.
Dodatkowo przybliżył młodzieży zawody prawnicze jakimi są sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz i komornik.
Ponadto podczas spotkania zrealizowano warsztaty pod nazwą „z prawem cywilnym za pan brat”, mające na celu przybliżenie szeroko rozumianego prawa cywilnego i zagadnień z nim związanych w oparciu o kodeks cywilny, który reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W trakcie zajęć słuchacze ćwiczyli sporządzanie umowy przenoszącej prawo własności.

received_3295300594088382