Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasisto złóż podanie do szkoły. Ostatni termin 19 czerwca!!!

Aleksandra Satora i Oliwia Szewiało, uczennice kl. IIIa4 Liceum Ogólnokształcącego w Górze uzyskały mandat posła XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.


29 kwietnia br. zostały ogłoszone ostateczne wyniki projektu, którego celem było uzyskanie mandatu posła XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.


Aleksandra i Oliwia w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały 23 na 26 możliwych do zdobycia punktów, co dało im możliwość zajęcia jednego z czołowych miejsc wśród wszystkich uczestników projektu z terenu województwa dolnośląskiego.
Warto podkreślić, że cały Dolny Śląsk dysponował, podobnie jak w „dorosłym” Sejmie, 30 mandatami. Obydwie licealistki będą więc reprezentować swój region na sesji 1 czerwca br. (Dzień Dziecka) w sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Niezwykle cieszy uzyskany wynik, poparty ciężką i do tego merytorycznie rzetelną pracą, w sytuacji gdy na wykonanie wszystkich zadań uczennice miały zaledwie miesiąc czasu. W recenzji jury zamieszczonej na stronie SDiM o projekcie górowskich licealistek przeczytać możemy m.in: „stworzyłyście interesujący biogram i przeprowadziłyście szeroką kwerendę zbierając wokół siebie szerokie grono sojuszników.Widać, że włożyliście wiele pracy, zaangażowania i czasu. Szczególnie cieszy mnie, że odnaleźliście bohatera na swoim terenie.”
Organizatorem XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Temat tegorocznych obrad brzmiał: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki”.
Aleksandra i Oliwia postanowiły zaprezentować postać porucznika Józefa Barylskiego mieszkańca Góry, niezwykle skromnego człowieka o bogatej przeszłości historycznej. Górowskie licealistki wykorzystując dostępne materiały źródłowe opracowały biografię porucznika Barylskiego oraz podjęły szereg działań mających na celu rozpropagowanie wiedzy o jego życiu i działalności w środowisku górowskim.
„Przystępując do realizacji zadania rekrutacyjnego, zdecydowaliśmy, że będzie to postać związana z Naszą „małą ojczyzną”. Od razu wiedziałyśmy, że zaprezentujemy sylwetkę por. Józefa Barylskiego. Naszą intencją był to, aby tak wybitna postać, po latach, została doceniona za swoje dokonania. W naszej ocenie miał on swój wkład w kreowanie dziejów przeszłości, dlatego zdecydowaliśmy na uhonorowanie i przedstawienie jego osoby szerszemu gronu odbiorców. Ze względu na to, iż powiązanym był z naszym regionem, wzbudził większe zainteresowanie, tych, którzy go nie znali.” W ten oto sposób, przyszłe posłanki, uzasadniły wybór postaci pana Józefa Barylskiego bohaterem swojej pracy
Realizacja calego projektu odbywała się w kilku etapach. Pierwszym z nich była prezentacja postaci pana Barylskiego na forum szkoły. Młodzież LO w Górze z wielkim zaciekawieniem wysłuchała przygotowanej przez autorki multimedialnej pracy. Kolejnym krokiem było spotkanie z górowskimi seniorami, przybliżenie im życiorysu i dokonań Józefa Barylskiego w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych w Górze. Kolejnym z przedsięwzięciem było stworzenie wystawy na korytarzu szkoły, sondaż wraz ze sprawdzianem wiedzy uczniów i nauczycieli o życiu działalności Józefa Barylskiego. Następnym krokiem było zorganizowanie ulicznego happeningu wraz z górowską młodzieżą, który odbył się, m.in. na ulicy Armii Polskiej pod budynkiem numer 7, gdzie mieszkał Józef Barylski.
Ostatnim, finalnym dziełem była wizyta delegacji na cmentarzu komunalnym w Górze celem złożenia hołdu p. Barylskiemu (złożenie kwiatów i zniczy) w której obok Aleksandry i Oliwii uczestniczyli: dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek, wicedyrektor pan Mirosław Wesołowski, przedstawiciele młodzieży, harcerze z Hufca ZHP w Górze oraz pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos LO w Górze.
Uczennice odwiedziły również miejsca związane z osobą pana Barylskiego na terenie powiatu górowskiego, m.in. PPZ S.A. Niechlów, Starą Górę oraz budynek mieszkalny na ul. Armii Polskiej 7. Wyszły również z inicjatywą napisania wniosku do fundacji Ocalamy, aby zgłosić postać Pana Józefa Barylskiego. Projekt OCALAMY, realizowany jest przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).
Po wykonaniu zadania rekrutacyjnego, dziewczyny opublikowały relację z wykonania zadania na platformie internetowej znajdującej się na stronie internetowej SDiM. W realizację projektu Aleksandra i Oliwia zaangażowały wiele osób, którym przekazują słowa serdecznego podziękowania. A były to w szczególności: pani Magdalena Mielczarek - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze, pan Mirosław Wesołowski - wicedyrektor szkoły, pan Kamil Kutny – historyk, regionalista, absolwent LO w Górze, Ks. Łukasz Gołąbek – katecheta z LO w Górze, pani Małgorzata Smolińska – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze, pani Katarzyna Jabłońska - dyrektor Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych w Górze, pan Paweł Wróblewski- dziennikarz „Życia Powiatu”, harcerze z Hufca ZHP w Górze, oraz młodzież LO w Górze i lokalni sprzedawcy kilku górowskich sklepów za możliwość wywieszenia ulotek.
Górowskie licealistki do udziału w projekcie zachęcił, jednocześnie udzielając im niezbędnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w trakcie podejmowanych działań, pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos w Liceum Ogólnokształcących w Górze.