Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasiści! Już możecie składać podania do szkoły. Zapraszamy serdecznie.

Rozpoczęła się matura 2022. Dziś maturzyści mierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Przedmiot jest obowiązkowy. O godz. 9:00 do egzaminu przystępuje blisko 290 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.


Maturzysta - tak jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.


Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Do egzaminu maturalnego dziś przystąpili absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Emocje przed pierwszym egzaminem z języka polskiego były jak zwykle duże, ale jeszcze większe będą zapewne towarzyszyć młodzieży jutro przed egzaminem z matematyki. W piątek maturzyści zmierzą się z testami z języka angielskiego i języka niemieckiego. W przyszlym tygodniu odbywać się będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Abiturienci LO w Górze zadeklarowali udział w 1-3 egzaminów.
Życzymy tradycyjnego połamania piór!
Prezentujemy szczegółowy harmonogram Matury 2022:
4 maja – j. polski - poziom podstawowy
5 maja – matematyka - poziom podstawowy
6 maja – język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski – poziom podstawowy
9 maja – język angielski – poziom rozszerzony
10 maja – język polski – poziom rozszerzony
11 maja – matematyka – poziom rozszerzony
12 maja – biologia – poziom rozszerzony
13 maja – wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony
16 maja – chemia – poziom rozszerzony
17 maja – historia – poziom rozszerzony
18 maja – geografia – poziom rozszerzony
19 maja – fizyka – poziom rozszerzony
20 maja - informatyka – poziom rozszerzony
Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną 5 lipca 2022 r.