Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasiści! Już możecie składać podania do szkoły. Zapraszamy serdecznie.

231 lat temu, dnia 3 Maja 1791 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie można było usłyszeć gromko brzmiące głosy: „Wiwat Król kochany, Wiwat Sejm, Wiwat Naród, Wiwat wszystkie Stany!!!”.

Tłumy warszawiaków będących wtedy na placu zamkowym z niebywałą radością przyjęły wieść o tym, ze po prawie 3 latach została przyjęta Ustawa Rządowa zwana popularnie Konstytucją Majową. Był to dziejach naszego państwa istotny dokument. Wprowadzał on bowiem wiele postępowych reform, które leżały w interesie całego narodu, bez względu na różnice stanowe.


Pamiętajmy o nim, ponieważ gdy Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi znaleźli się odważni i kochający ojczyznę ludzie, którzy chcieli kraj wzmocnić i zapobiec utracie niepodległości. Rozumieli, że tylko dzięki postępowym reformom można było tego dokonać.
Bywają we współczesnych czasach takie głosy i to nie tylko wśród młodego pokolenia, że uroczystości rocznicowe i związane z nimi akademie są nikomu niepotrzebne, niemodne, a nawet nudne, że w dobie powszechnej globalizacji wspominanie przeszłych zdarzeń, stało się czystym archaizmem, szczególnie, jeżeli chce się patrzeć wyłącznie w Przyszłość. Nic bardziej błędnego, nie można w żaden sposób odcinać się od swoich korzeni narodowych i związanych z nią tradycji. Wykorzenić Przeszłość to jak pozbawić się własnej tożsamości.
„OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY, NARODY TRACĄC PAMIĘĆ TRACĄ ŻYCIE” - to hasło szczególnie powinno kształtować umysły naszego pokolenia w czasach Wspólnej Europy. Nie można zapominać o ofiarach jakie ponosili nasi przodkowie w powstaniach, wojnach i innych ważnych wydarzeniach dla naszego narodu istotnych. Nie można też zapomnieć o twórcach Konstytucji 3 Maja.
Papież Polak św. Jan Paweł II w swoim dziele „Pamięć i tożsamość” przemówił do Polaków wypowiadając te oto słowa: „Prawo narodu do istnienia, do własnej kultury, a także politycznej suwerenności było szczególnie ważne w tamtym momencie dziejowym, to znaczy XVII wieku, dla wielu narodów na kontynencie europejskim i poza nim. Było ono ważne dla Polski, która właśnie w tych latach, pomimo Konstytucji 3 Maja traciła swoją niepodległość”.
Nasi przodkowie żyjący 231 lat temu wiedzieli, rozumieli, czym jest prawdziwa wolność i potrafili znaleźć wyjście dla coraz bardziej upadającej Rzeczypospolitej.
Największą ich wartością była Ojczyzna!
Wiwat Trzeci Maj!

 

img_5729