Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Ósmoklasiści! Już możecie składać podania do szkoły. Zapraszamy serdecznie.

Szczęśliwej drogi już czas
Mapę życia w sercu masz
Jesteś jak młody ptak
(Vox)

 

„Liczy się każda chwila, którą można spędzić z bliskimi - póki jeszcze są tutaj. Za chwilę będzie za późno. Tak mało czasu zostało. Za mało, za mało czasu, żeby z każdym porozmawiać, żeby odpowiedzieć na całą tę miłość, żeby ogarnąć wszystkie te potrzeby, żeby zadbać o każdego, kto tego potrzebuje...” napisała w opowiadaniu „Sprężyna” Małgorzata Musierowcz. Słowa te przyświecać mogą wszystkim tym, dla których 29 kwietnia 2022 roku był dniem zakończenia roku szkolnego.


Dla tegorocznych absolwentów to był specyficzny okres nauki, ostatni 3-letni i ponadgimnazjalny, z epidemią koronawirusa, która spowodowała, że znaczną cześć zajęć uczniowie mieli w systemie zdalnym. . „Jesteście rocznikiem szczególnym – zamykającym historię gimnazjów i trzyletniego liceum w Polsce. Rocznikiem, który znaczną część edukacji musiał realizować sprzed domowych komputerów, pozbawionym w tym czasie bliskich relacji z rówieśnikami, a także tym którego ostatnie dwa miesiące szkolnej nauki upłynęły w cieniu wojny toczącej się u naszych bram. To wszystko spowodowało, że musieliście wydorośleć szybciej niż inni„ - podkreśliła w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek. Mimo tych wszystkich przeciwności uczniowie LO zdołali uzyskać dobre, a nawet bardzo dobre wyniki w nauce i odnieść wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Uroczysta akademia na zakończenie roku w Liceum Ogólnokształcącym w Górze rozpoczęła się w auli szkoły o godz. 9. W tym szczególnym dniu abiturientom LO towarzyszyło wielu znakomitych gości: Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska, Wicestarosta pan Andrzej Rogala, członek Zarządu Powiatu Górowskiego pan Ryszard Pietrowiak, przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego pan Ryszard Wawer, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu pani Mariola Szurynowska, radni Powiatu Górowskiego – pan Grzegorz Aleksander Trojanek, pani Grażyna Owczarek, w imieniu dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego pana Bernarda Bazylewicza pani Roksana Stec- Turowska, w imieniu przewodniczącej Rady Rodziców Moniki Mikołajczyk, pani Anna Gawda.
Na uroczystości obecni byli także dyrektorzy szkół powiatu górowskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek kulturalno-oświatowych i zakładów pracy, prezesi i przedstawiciele Związków Zawodowych, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty, rodziców młodzieży naszej szkoły, aktualnie pracujący nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz cała społeczność szkolna. Głównymi bohaterami tego wydarzenia byli przede wszystkim uczniowie i uczennice klas trzecich – tegoroczni absolwenci szkoły.
Zgodnie z wieloletnią tradycją na początku miała miejsce ceremonia przekazania Sztandaru Szkoły którą przeprowadził nowo wybrany przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, uczeń klasy IIb Tymoteusz Matysiak. Zgodnie z wieloletnią tardycją dotychczasowy chorąży, Adam Jakubczyk przekazał sztandar na ręce nowego - Mateusza Janika, któremu towarzyszyły w poczcie sztandarowym Martyna Dziewic i Martyna Tomczyk. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek.
Wielu tegorocznych absolwentów za wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły w całym okresie nauki otrzymało w tym szczególnym dniu nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Słowami Narodowego Wieszcza „ Ten jest największy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych” wyrażone została wdzięczność za godne reprezentowanie szkoły poprzez baczną straż przy sztandarze szkoły podczas uroczystości szkolnych, gminnych i powiatowych i za aktywną działalność w Samorząd Uczniowskiego. Ponadto zostało wręczonych wiele nagród i dyplomów, bowiem tegoroczni maturzyście w trzyletnim okresie nauki angażowali się w działania koła teatralnego „Adamus”, koła filmowego WONDERLab., koła wokalnego „Poscriptum”, koła dziennikarskiego, szkolnego wolontariatu czy Szkolnego Klubu Sportowego.
W tym roku szkolnym na poziomie klas trzecich szkołę ukończyło 50 uczniów, Najlepszą średnią z klasyfikacji końcoworocznej uzyskała klasa IIIc z wynikiem 4,28, następnie klasa IIIa 4,14 i klasa IIIb 4,10. Aż 13 uczennic w trakcie całej trzyletniej nauki osiągnęło najwyższą średnią, która pozwala im na odbiór świadectwa z wyróżnieniem, a były to: klasa IIIa - Biernacka Oliwia, Malwina Paszkowska, Wiktoria Żukow; kl. IIIb - Grochowiak Daria, Iskra Julia, Mizińska Aleksandra, Toruńska Daria, Twardowska Eliza; kl. IIIc – Jankowska Hanna, Michalec Hanna, Monkiewicz Aleksandra , Podgórska Nicola, Pona Maria. Na szczególne słowa uznania zasługuje uczennica Aleksandra Monkiewicz, która uzyskała średnią ocen 5,22 i jest Stypendystką Prezesa Rady Ministrów, została też laureatką Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” oraz jest stypendystką Programu Stypendialnego „Zdolny Śląsk” Fundacji Edukacji Międzynarodowej w Ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień Edycja XXI. Za wszystkie osiągnięcia w całym cyklu nauczania serdeczne gratulacje Aleksandrze złożyła dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek oraz wręczyła na jej ręce podziękowanie od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka.
Nagrodę Starosty Górowskiego pani Urszuli Szmydyńskiej otrzymały następujące uczennice: Daria Toruńska za najwyższą średnią ocen w edukacji trzyletniej 5,29 Wiktoria Żukow za średnią 5,25, Aleksandra Monkiewicz za średnią 5,22. Dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek przyznała nagrody za uzyskanie średniej 5,0 i powyżej następującym uczennicom: Malwinie Paszkowskiej – 5,19, Darii Grochowiak – 5,18, Oliwii Biernackiej – 5,11, Hannie Michalec – 5,00, Marii Pona – 5,00.
Warto pamiętać, że sukcesy uczniów, uczennic są zasługą rodziców, którzy wspierali swoje dzieci przez cały czas nauki, zachęcając je do wysiłku i pracy, angażowali się w życie szkoły oraz służyli bezinteresowną pomocą i okazywali placówce na każdym kroku życzliwość. Słowa podziękowania objęły również przewodniczącą Rady Rodziców panią Monikę Mikołajczyk i przewodniczącą rady Szkoły, otwarcie współpracujących ze szkołą, angażujących się w jej działalność i fundujących nagrody na wszelkie uroczystości szkolne. Za swoje wsparcie otrzymali oni listy gratulacyjne. W gronie osób, o których w tym ważnym dniu myślano z nostalgią, byli wychowawcy klas trzecich, którzy byli ze swoimi uczniami w chwilach radosnych i smutnych, przekazując swoją wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie życiowe w pracy dydaktycznej i wychowawczej, kierując się przede wszystkim sercem i uczuciem. Za wsparcie udzielanie szkole słowa podziękowania oraz bukiet kwiatów od dyrektora szkoły otrzymała Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska. Serdeczne podziękowania otrzymali również: pani Alicja Sajdak – wychowawczyni kl. IIIa, pani Izabela Kucharska – wychowawczyni kl. IIIb i pan Maciej Kostyk – wychowawca klasy III c. Ten trzyletni okres wypełniała praca uczniów, oraz nauczycieli, a także pracowników obsługi i administracji, za co wszystkim należy się im „wielkie dziękuję”, bo w ten sposób wypełniony został postulat nienagannej współpracy przynoszącej edukacyjne i relacyjne efekty.
Tegoroczni maturzyści skałdając na ręce dyrektora LO pani Magdaleny Mielczarek i wicedyrektora pana Mirosława Wesołowskiego bukiety kwiatów wyrazili swoje uznanie za trud i pracę dydaktyczno-wychowaczą wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły. Gratulacje z ukończenia szkoły i życzenia powodzenia na egzaminie maturalnym abiturientom złożyli uczniowie klas młodszych tj. IIIa4 i IIIb4.
Wiele wrażeń zgromadzonej w auli publiczności dostarczyła część artystyczna wypełniona piosenkami, filmikami oraz prezentacjami zdjęć o wybitnie wspomnieniowym, z dodatkiem nostalgii, miejscami pokrytych dużą dawką humoru. Została ona przygotowana przez panie: Ewelinę Waląg, Małgorzatę Kauch, Irenę Dziamarską, Edytę Bretsznajder, Alicję Sajdak oraz młodzież liceum.
Drodzy Maturzyści, podążając za słowami hymnu szkoły - „jak Wieszcz Mickiewicz chcemy zdobywać wyżyny wiedzy aż po sam szczyt...”, cała społeczność szkolna pod przewodnictwem dyrektora LO pani Magdaleny Mielczarek i wicedyrektora pana Mirosława Wesołowskiego, wraz z wychowawcami, panią Alicją Sajdak, panią Izabelą Kucharską i panem Maciejem Kostykiem i całą kadrą pedagogiczną, składamy Wam najszczersze życzenia, a przede wszystkim siły i optymizmu na dalsze działania, dużo satysfakcji z podejmowanych decyzji, odporności na zawirowania codzienności oraz podtrzymywania pamięci o wspólnej licealnej drodze.
Do zobaczenia na egzaminach maturalnych!

GALERIA fot. Ł. Gołąbek

GALERIA fot. M. Uba