Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Dolnośląski Kurator Oświaty zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie listu do rodziców. Czytaj list TUTAj