Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

Uległy zmianie terminy nadsyłania prac oraz data rozstrzygnięcia Konkursu „Wołyń - Pamięć Pokoleń”.

 

Przedsięwzięcie objęte jest patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki, pana Przemysława Czarnka oraz patronatem merytorycznym Instytutu Pamięci Narodowej.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Ujednoliconym Regulaminie Konkursu „Wołyń-pamięć pokoleń”.

Prace konkursowe należy przesłać do 31 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data zarejestrowania wiadomości email na skrzynce pocztowej organizatora konkursu)

Ogłoszenie wyników Konkursu przewiduje się w dniu 16 maja 2022 roku.

 

Załączniki:

 

1. Ujednolicony Regulamin konkursu Wołyń pamięć-pokoleń.

2. Aneks do Regulaminu Konkursu Historycznego Wołyń-pamięć pokoleń.

3. Aneks nr 2 do Regulaminu Konkursu Historycznego Wołyń-pamięć pokoleń.

 

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław