Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Byle do wiosny!

14 lutego b.r. będziemy obchodzić 80-tą rocznicę przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Tego dnia radiogramem przekazano do kraju rozkaz Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego do dotychczasowego dowódcy ZWZ, gen. Stefana Roweckiego, w którym czytamy: „Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ.

Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy”.

W Armii Krajowej zaprzysiężono pond 300 tys. żołnierzy, z czego w walkach poległo ponad 100 tys. żołnierzy, a ok. trafiło do niewoli niemieckiej i sowieckiej.

 Przygotowane plakaty udostępniane są bezpłatnie dla szkół i placówek oświatowych w ramach akcji Instytutu Pamięci Narodowej "Z miłości do Polski". Prosimy o rozpropagowanie ich w szkołach.

 Link do relacji z rocznicy zorganizowanej przez IPN we Wrocławiu