Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Ada Figiel zdobyła I miejsce, a Otylia Wawrzeńczak II miejsce w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”.


Organizatorem cieszącego się corocznie dużym zainteresowaniem konkursu jest PCDNiPPP w Górze.


W tym roku szkolnym komisja konkursowa zakwalifikowała po etapie szkolnym do finału aż 91 prac w różnych kategoriach.
Ada i Otylia uczennice klasy IIIa4 LO w Górze zostały nagrodzone w kategorii praca plastyczna - plakat w grupie „starsi” tj. uczniów szkól podstawowych (kl. VII-VIII) i ponadpodstawowych.
Głównym celem konkursu jest ro rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów poprzez propagowanie wiedzy o AK i Polskim Państwie Podziemnym oraz kultywowanie wartości i ideałów „Pokolenia Kolumbów” i kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.
Komisja Konkursowa oceniała prace w oparciu o m.in. takie kryteria jak: stopień adekwatności pracy do tematyki konkursu, celowość doboru materiału rzeczowego i jego zgodność z wiedzą historyczną, wymowa i bogactwo zawartych w pracy treści historycznych, dobór środków artystycznego wyrazu, oryginalność ekspresji twórczej, kreatywność wyrazu oraz estetyka wykonania.
Opiekunem nagrodzonych uczennic był pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i WOS w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Praca konkursowa autorstwa Ady Figiel

1