Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Maturzysto sprawdź ważne dla Ciebie informacje w zakładce MATURA

Miesięcznik Perspektywy opublikował zestawienie najlepszych szkół średnich w Polsce.

Miło nam poinformować, że nasze liceum otrzymało tytuł honorowy "Brązowej Szkoły 2022" plasując się na 48. miejscu w województwie dolnośląskim, co oznacza że jesteśmy o 19 miejsc wyżej niż w ubiegłym roku. W rankingu ogólnopolskim zajęliśmy 785. pozycję poprawiając swój wynik o 155 miejsc. Tym samym tytuł ten potwierdza wysoką jakość naszej pracy.


Jak można przeczytać na stronie Perspektyw "Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej".