Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Maturzysto sprawdź ważne dla Ciebie informacje w zakładce MATURA

Aleksandra Monkiewicz z kl. IIIc3 i Dawid Perzyński z kl. IIa Liceum Ogólnokształcącego w Górze zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Stypendium może być przyznane dwóm uczniom z danej szkoły uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub trzyletniego liceum ogólnokształcącego po ukończeniu gimnazjum.
Aleksandra i Dawid spełnili wszystkie warunki wymagane regulaminem programu stypendialnego premiera Mateusza Morawieckiego tj. uzyskali najwyższą w roku szkolnym 2020/21 średnią ocen i wzorowe zachowanie oraz legitymowali się wieloma osiągnięciami zarówno na polu naukowym jak i działalności społecznej.
Jednak ze względu na trwającą obecnie czwartą falę pandemii koronawirusa, skutkującą utrzymywaniem się dziennej liczby zachorowań na wysokim poziomie oraz rosnącą liczbą jednostek oświaty pracujących hybrydowo i zdalnie Dolnośląski Kurator Oświaty zdecydował, że nie odbędzie się doroczna Gala Stypendystów. W związku z powyższym uczniowie nagrodzeni stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 otrzymają dyplomy wraz z listem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w swoich macierzystych szkołach.
28 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Górze Aleksandra Monkiewicz i Dawid Perzyński akty stypendialne w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka odebrali z rąk Starosty Górowskiego Pani Urszuli Szmydyńskiej oraz Dyrektora szkoły Pani Magdaleny Mielczarek. Gratulujemy nagrodzonym uczniom i życzymy im dalszych sukcesów na polu dydaktycznym i działalności społecznej.