Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Maturzysto sprawdź ważne dla Ciebie informacje w zakładce MATURA

W listopadzie tego roku Liceum Ogólnokształcące w Górze wzięło udział w dolnośląskim konkursie „Szkoła promująca aktywny styl życia”, pod patronatem Województwa Dolnośląskiego, Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.


Celem konkursu było promowanie i nagrodzenie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole.


Każda szkoła mogła ubiegać się o tytuł „Szkoła promująca aktywny styl życia”.
Warunkiem jego uzyskania było spełnienie co najmniej 50 % obowiązkowych kryteriów
w dziesięciu ocenianych obszarach:
Program i organizacja obowiązkowego wychowania fizycznego.
Program i zasięg zajęć pozalekcyjnych.
Program , zasięg oraz osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym szkół.
Obiekty sportowe i sprzęt.
Kadra dydaktyczna.
Współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej.
Jakość i dostęp do informacji o wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym.
Organizacja szkoleń dla młodzieży i udział w nich.
Udział w dolnośląskich badaniach aktywności fizycznej dzieci.
Udział rodziców w imprezach i aktywnościach szkoły.
Do realizacji projektu w naszym liceum przystąpili nauczyciele wychowania fizycznego Małgorzata Dudzińska, Mariusz Dziewic i Wojciech Janicki pod przewodnictwem Pani Dyrektor Magdaleny Mielczarek.
Przedstawiliśmy w naszym sprawozdaniu: ilość i różnorodność realizowanych dyscyplin, rozłożonych w ciągu roku szkolnego, organizowane imprezy okolicznościowe, uczestnictwo w programach aktywizujących, ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego, nowe sporty wprowadzane do lekcji w-f, system oceny uczniów z w-f, ilość i sposoby realizacji fakultetów, ilość młodzieży objęta tymi formami oraz programy autorskie.
Zaprezentowaliśmy różnorodność dyscyplin, zaangażowanie w reprezentowanie szkoły uczniów nie posiadających licencji sportowych, urządzenia i przybory sportowe będące do dyspozycji uczniów w trakcie zajęć w-f i podczas zajęć pozalekcyjnych ( nabyte dzięki projektowi KLUB 2018 – 2021 ), nowatorskie pomysły, zaangażowanie w budowę
i modernizację przyszkolnej bazy sportowej.
Opowiedzieliśmy o współpracy z klubami sportowymi, współpracy przy realizacji ogólnopolskich programów promocji kultury fizycznej: Gimnastyka dla Zdrowia, Szkoła Promująca Zdrowie, WF z klasą i inne. Udziale w przedsięwzięciach służących rozwojowi wiedzy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego, w doszkalaniu się, w badaniach sprawności fizycznej uczniów. Uczestnictwie w programach aktywizujących, takich jak Szkolny Klub Sportowy finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Klub 2021, WF z AWF oraz SKS w ramach zajęć dodatkowych. Organizacji wspólnych, dla dzieci i rodziców, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz innych przedsięwzięciach promujących aktywność rodzinną: rajdy, wycieczki, challenge sportowe, akcje na rzecz aktywnego transportu.
Mamy nadzieję, że nasze pomysły będą inspiracją dla innych placówek oświatowych i na stałe wpiszą się w popularyzację aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, także w kolejnych latach.
Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Zarządu Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” i Koordynatorów Powiatowych Szkolnego Związku Sportowego, dokonała oceny naszego sprawozdania i zdecydowała, że otrzymaliśmy tytuł SZKOŁA PROMUJĄCA AKTYWNY STYL ŻYCIA.
W najbliższym czasie zostanie przesłany nam odpowiedni certyfikat potwierdzający wyróżnienie oraz elektroniczny baner, który będzie można publikować na stronach internetowych szkoły.