Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.


(…) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.”


Zgodnie z tradycją naszej szkoły, przed świętami Bożego Narodzenia, klasa Ic wraz z wychowawcą spotkała się na Wigilii klasowej. Dzięki pomocy rodziców mogliśmy skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych. Wspólnie spędzony czas był dla nas radosny, pełen wzruszeń i dobrych życzeń. Dzieląc się opłatkiem, obdarowując się drobnymi prezentami i słuchając kolęd złożyliśmy sobie życzenia świąteczne.