Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Podczas zajęć praktycznych w budynku Komendy Powiatowej PSP w Górze uczniowie klasy pożarniczej mogli się przekonać, że niesienie pomocy drugiemu człowiekowi nie musi być takie straszne jak nam się wydaje.

Praktycznie przećwiczyli oni pierwszą pomoc w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zapoznali się z wyposażeniem medycznym górowskich strażaków jak również manualnie ćwiczyli na manekinach. Młodzież spisała się na medal!


Opracował:
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Górze
st. kpt. mgr R. Kaczmarek