Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jego wydanie wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji trwającego na terenie Polski stanu epidemii.


Zajęcia stacjonarne w szkołach ponadpodstawowych będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022r.


Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 3 dni robocze (3-5 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. Dzień 7 stycznia wg planu pracy szkoły jest dniem wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów.
Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.