Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

Aleksandra Monkiewicz z kl. IIIc3 Liceum Ogólnokształcącego w Górze została stypendystką Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” zainicjowanego w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Jego podstawowym celem jest znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska.


Stypendia przyznaje Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. Do tej pory FEM zorganizowała już szesnaście edycji programu stypendialnego.
Program Stypendialny “zDolny Śląsk” to przede wszystkim nagroda za talent i osobowość, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz aktywność społeczną i postawę obywatelską uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Stypendyści Fundacji Edukacji Międzynarodowej tworzą pozytywny wzorzec dla rówieśników i lokalnej społeczności.
Przez silny związek z Dolnym Śląskiem oraz zaangażowanie władz samorządowych program buduje partnerstwo różnych środowisk, umacnia tożsamość regionalną i przyczynia się do wzmacniania lokalnego kapitału społecznego.
Do programu Aleksandrę Monkiewicz zgłosiła dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek.
Przypomnijmy, że uczennica LO jest już stypendystką Prezesa Rady Ministrów oraz została nominowana do nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

 

3