Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

6 grudnia 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze przeprowadzono etap szkolny XX Olimpiady Znajomości Afryki.

W etapie szkolnym OZA uczestniczyło 25 uczniów Liceum, którzy rozwiązywali trudny 50-zadaniowy test z zakresu wiedzy geograficznej, etnograficznej, historycznej i religijnej o Afryce.

Etap okręgowy OZA zaplanowano na dzień 28 lutego 2022 roku. Organizatorem tej ogólnopolskiej olimpiady, wskazanej w wykazie olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nasze Liceum uczestniczy w tej olimpiadzie od 2002 roku, czyli od samego początku i już 20 lat.