Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

„Służymy poczciwej sławie, a jak kto może
niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże”
Jan Kochanowski

W auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbyła się dziś uroczysta Górowska Gala Wolontariatu połączona z Jubileuszem 30-lecia działalności Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze.


Organizatorami spotkania byli Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym” oraz Rada i Zarząd Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza. W uroczystości wzięli między innymi udział: Anna Stojko – Prezes Fundacji Pomocy Szkole, Arkadiusz Gortych – Prezes Stowarzyszenia Młodzi-Młodym, Magdalena Głuszko – Zastępca Burmistrza Góry reprezentująca Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz, Piotr Wołowicz – Sekretarz Powiatu Górowskiego reprezentujący Starostę Górowskiego Urszulę Szmydyńską, dyrektor LO Magdalena Mielczarek oraz liczne grono wolontariuszy i działaczy społecznych.
Święto „ludzi dobrej woli” było okazją do podsumowania działalności górowskiego wolontariatu oraz jubileuszu 30-lecia Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza. W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody i podziękowania wolontariuszom, osobom i instytucjom wspierającym fundację oraz laureatom konkursów. Bardzo miłym akcentem gali było zasadzenia pamiątkowych 2 drzewek (przy wieży ciśnień i przed budynkiem LO w Górze) ufundowanych przez trzech dotychczasowych prezesów fundacji. Z okazji jubileuszu, przygotowano też okolicznościowy folder przedstawiający historię, działalność oraz osiągnięcia fundacji.
W trakcie uroczystości miały miejsce występy zespołu wokalnego z DK w Górze i pokazy mażoretek ze Stowarzyszenia MariMar.