Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zebranie z rodzicami w środę o 16:30. Zapraszamy.

1 grudnia w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.


Uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich pogimnazjalnej oraz klasy policyjnej i pożarniczej.
Podstawowe informacje dotycza ce rekrutacji, szkolenia oraz podejmowanych działań zaprezentowali żołnierze ppor Tomasz Kuncik i szer. Izabela Szablicz z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Głogowie.
Główną misją WOT jest wspieranie lokalnej społeczności w różnych aspektach naszego życia, a przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wsparcie operacji zarządzania kryzysowego. Na czas wojny WOT ma za zadanie współdziałać z wojskami operacyjnymi. Formacja opiera swój potencjał na żołnierzach ochotnikach, którzy wstępując w jej szeregi, nie muszą rezygnować, ze swojego życia zawodowego. Aktualnie w szeregach WOT służy ok. 31 tys. żołnierzy-ochotników.
Aby zostać „terytorialsem” należy posiadać obywatelstwo polskie, być pełnoletnim, zdrowym fizycznie i psychicznie by pełnić służbę wojskową oraz być niekaranym i nie pełnić innego rodzaju służby wojskowej. Każda z osób musi złożyć niezbędne dokumenty: dowód osobisty, świadectwo ukończenia szkoły oraz wypełnić stosowną ankietę. Następnie należy skontaktować się z rekruterem, złożyć dokumenty i umówić się za pośrednictwem WKU na wizytę w najbliższej jednostce WOT. Następnie odbywają się badania lekarskie po czym kandydat otrzymuje kartę powołania. Kolejnym etapem jest szkolenie w ramach tzw. „szesnastki”, czyli trwającego 16 dni i obowiązkowego szkolenia. Kończy się ono złożeniem przysięgi wojskowej. W trakcie szkolenia kandydat otrzymuje cały ekwipunek wojskowy - mundur, buty, plecak i resztę wyposażenia indywidualnego. Szkolenie ma na celu wypracowanie u przyszłego „terytorialsa” wielu niezbędnych umiejętności np. działania na polu walki, posługiwania się bronią, terenoznawstwo itp.
Na zakończenie uczniowie mogli zadawać indywidualnie pytania oraz wypełnić wstępną ankietę.
 
Fot. Magdalena Dokładańska