Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

Maja Grochowiak i Otylia Wawrzeńczak, uczennice kl. IIIa4 Liceum Ogólnokształcącego w Górze zostały laureatkami głównych nagród Ogólnopolskiego Konkursu „Ludzie Kresów: Opowieści Nieznane”.


Ogólnopolski Konkurs „Ludzie Kresów zorganizowany w ramach akcji „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych” i był skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Głównym celem Konkursu była popularyzacja wiedzy o Kresach wśród dzieci i młodzieży oraz inspirowanie do integracji międzypokoleniowej poprzez wymianę informacji o historii rodzinnej w kontekście historii Polski. Uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć osoby pochodzące z Kresów, np. wśród członków rodziny, sąsiadów, znajomych, możliwie dogłębnie poznać ich losy, a następnie przedstawić w formie pracy plastycznej lub cyfrowej pracy wizualnej historię życia tych osób na Kresach oraz ich migracji na obecne tereny Polski. Pracę konkursową można było zgłosić w jednej z dwóch kategorii: prac plastycznych (np. album, komiks, rysunek, obraz etc.) bądź cyfrowych prac wizualnych (np. reportaż, animacja, wywiad, film etc.). Organizatorami Konkursu byli: Muzeum Narodowe w Lublinie, przy współpracy z Radiem Lublin oraz Instytutem Pamięci Narodowej – oddział w Lublinie.
Każda z nadesłanych prac prezentowała niezwykłe historie rodzinne osób związanych z Kresami opowiedziane za pomocą albumów, rysunków, komiksów, wywiadów, animacji. Z całego bogactwa tematów i form jury wybrało zwycięskie prace w 3 grupach wiekowych.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Maja Grochowiak, natomiast Otylia Wawrzeńczak zajęła II miejsce. Obydwie licealistki zaprezentowały autorskie prace plastyczne, pierwsza z nich nosi tytuł „Powrót do Polski”, druga „Przyjazd mojej babci do Polski na Dolny Śląsk”. Do konkursu górowskie uczennice zachęcił i niezbędnych wskazówek merytorycznych udzielił pan Tomasz Woźniczka, nauczyciel historii i wos Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Opiekę plastyczną sprawowała pani Joanna Krzyszkiewicz - Stojanowska.
W konkursie, również w kategorii plastycznej wystąpiła uczennica klasy Ie Aleksandra Biegalska.
Cieszy, odniesiony w skali całego kraju, sukces górowskich uczennic!