Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Maturzysto sprawdź ważne dla Ciebie informacje w zakładce MATURA

Dolnośląski Kurator Oświaty rekomenduje obejrzenie przez uczniów filmu „Nędzarz i madame” – reżyseria Witold Ludwig. Film ukazuje artystyczną i duchową drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego.

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

wolyn

List

Regulamin