Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Jeszcze nie przeszły echa konferencji pn. "Moc biografii", a dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN mieliśmy okazję skorzystać z bezpłatnej wizyty studyjnej w tej instytucji.

W gronie siedemnastu osób znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki Liceum Ogólnokształcącego. im. Adama Mickiewicza w Górze, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.

W ten sposób mogło dojść do wymiany doświadczeń w ramach naszej górowskiej współpracy ambasadorskiej z przedstawicielką Wielkopolski, Elżbietą Wiercińską. Pobyt studyjny objął zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem, udział w warsztatach edukacyjnych "Przez dziurkę od klucza" z Anitą Borkowską oraz zapoznanie się z ofertą edukacyjną Muzeum. Do korzystania z zasobów przygotowanych przez MHŻP POLIN zachęcamy wszystkie placówki edukacyjne - wystarczy tylko skontaktować się z nami lub/ i śledzić warszawską stronę: POLIN | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie