Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Maturzysto sprawdź ważne dla Ciebie informacje w zakładce MATURA

W dniach 22 – 25 listopada br. odbędzie się Próbna Matura z Operonem. To wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się co roku w tysiącach szkół w całej Polsce.


Liceum Ogólnokształcące w Górze po raz kolejny przystąpi do programu wydawnictwa Operonem i uczniowie klas maturalnych będą, podobnie jak ich rówieśnicy na terenie całego kraju, uczestniczyć w egzaminach.


Dzięki udziałowi w Próbnej Maturze z Operonem uczniowie mogą zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego. Arkusze maturalne są zgodne z wymogami CKE oraz MEiN. Wszystkie szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem zachęcamy do tego, by przeprowadziły egzamin zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Próbna Matura z Operonem to także okazja do zweryfikowania w praktyce wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, oswojenia emocji i presji czasowej towarzyszących egzaminowi. Wyniki próbnego egzaminu stanowią dodatkową motywację do dalszej nauki i zapewne pomogą zweryfikować postępy uczniów. Niezwykle ważne jest też przestrzeganie ustanowionych procedur i kształtowanie dojrzałej postawy uczniów.
Wszystkie szkoły, które wezmą udział w projekcie, otrzymają zestaw 4 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia – z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu dodatkowego do wyboru na poziomie rozszerzonym. Arkusze wraz z zasadami oceniania nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do egzaminu.
Matura z Operonem odbędzie się według następującego harmonogramu:
22.11 – egzamin z języka polskiego
23.11. – egzamin z języka obcego
24.11.- egzamin z matematyki
25.11. - egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym