Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

29 września 2021 r. uczennice klasy III po szkole gimnazjalnej miały możliwość uczestniczenia w Diagnozie Maturalnej z UJ w Krakowie.

Autorami arkusza maturalnego są dr Karol Dudek-Różycki, dr Michał Płotek i dr Tomasz Wichur – pracownicy naukowi UJ w Krakowie.

Arkusz składał się z 31 zadań typu maturalnego, na którego rozwiązanie uczennice miały 180 min. Zadania dotyczyły tematyki z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Każdemu uczestnikowi Diagnozy zostanie umożliwiony udział w webinarium omawiającym poszczególne zadania z arkusza. Webinarium poprowadzą w/w autorzy arkusza diagnostycznego.