Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

W dniach 20 – 21 września 2021 r. społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze po raz kolejny brała udział w cyklicznych wydarzeniach popularyzujących naukę.

Wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami, rozwojem społecznym, powstawaniem nowych potrzeb - popularyzacja nauki wymaga niewątpliwie wypracowywania odpowiednich narzędzi jej realizacji.

Narzędzia te muszą się zmieniać i dopasowywać swoją skuteczność do nowych realiów, dlatego XXIV edycja festiwalu odbyła się tym razem w wersji online. Centrum dowodzeń Festiwalem zlokalizowane było we Wrocławiu ale „rozmnożył” się on również na kilkanaście miast Dolnego Śląska. Uroczysta inauguracja odbyła się w Auli Leopoldyńskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Celem festiwalu jest popularyzowanie osiągnięć uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Festiwal daje niewątpliwie, każdemu uczestnikowi, możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy. Mogliśmy obserwować podczas wykładów, jakże ważną rolę nauki we współczesnym świecie, użyteczność i piękno naukowych badań oraz ich praktyczne skutki dla rozwoju gospodarczego i zmian społecznych. Szczególną uwagę zwracano na dokonania polskich uczonych.
W ramach Festiwalu Nauki zostało przygotowanych wiele wirtualnych spotkań, wykładów, pokazów i warsztatów z zakresu nauk humanistycznych, technicznych, medycznych, rolniczych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, teologicznych, a także nauk o sztuce. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w wykładach z zakresu nauk przyrodniczych oraz medycznych o poniższej tematyce:
Dwa oblicza kofeiny. Czy picie kawy czyni z nas super-bohaterów?
Nanotechnologia w akcji, czyli liposomy jako nośniki leków.
Celowane terapie przeciwnowotworowe.
Złe powietrze. O smogu i jego zabójczych skutkach.
Czy szkło może zastąpić kości?
Bezpieczna podróż leku w naszym organizmie.
Jak wiele możliwości mają bakterie by nas pokonać?
Dlaczego smog uwziął się na Polaków?
Spotkania online w ramach Festiwalu Nauki zorganizowały dla uczniów p. Irena Dziamarska – nauczycielka biologii oraz p. Małgorzata Kauch – nauczycielka chemii.