Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

23 września br. odbyła się premiera książki autorstwa Dawida Hałajdy „Diamentowy cierń”. Jest to pierwszy tom trylogii The Orbis Universe wydawnictwa Ropisani.pl., jednocześnie pełnowymiarowy debiut literacki młodego pisarza pochodzącego z okolic Góry.


Dawid jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Górze i już w trakcie nauki w szkole noszącej imię Wielkiego Wieszcza w klasie o profilu prawno-językowym rozwijał swoje humanistyczne zainteresowania.

Wykazywał też ogromne zamiłowanie języków obcych a w szczególności do języka niemieckiego. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury wyjechał do Niemiec gdzie w partnerskim mieście Herzberg am Harz zdobył wykształcenie zawodowe na kierunku logistycznym, pracując również w centrum logistycznym. Na niwie literackiej zadebiutował w 2020 roku opowiadaniem pt. „Czy ty jesteś normalny?” zamieszczonym na Google Books.
W opisie książki „Diametowy cierń” możemy przeczytać:
„Upokarzany przez otoczenie nastolatek otrzymuje anonimowy prezent w postaci tajemniczej książki. Chcąc poznać jej pochodzenie, uczestniczy w zgromadzeniu entuzjastów bezimiennego autora. Dramat odgrywający się w domu bohatera oraz zamiłowanie nowymi ideami pchają go w sidła o wiele bardziej niebezpieczne od tych, które dobrze zna. Czy zdoła się przez nie przedrzeć?
„Diamentowy Cierń” to fascynujący thriller psychologiczny - dramatyczna opowieść o poszukiwaniu siebie w społeczeństwie, które staje się coraz bardziej niepojęte. Zmiany następują szybko i trudno jest za nimi nadążyć, zwłaszcza, jeśli odstaje się od stada...”
A więc zapraszamy do lektury!
Późną jesienią planowane jest spotkanie autorskie z Dawidem w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.
Link do utworu promującego książkę:
https://youtu.be/-GTdu-Y3Lvo