Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Przedstawiamy list Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej do młodzieży i rodziców w sprawie szczepień.

Czytaj list