Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza zawiadamia, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1. września wg następującego porządku:

- klasy I godz. 9:00 aula szkoły, następnie spotkanie z wychowaczyniami w salach

- klasy II i III godz. 10:00 spotkanie z wychowawczyniami i wychowawcami w salach

kl. IIA-sala 213

kl. IIB-sala 111

kl. IIC-sala 114

kl. IIIA4-sala 104

kl. IIIB4-sala 214

kl. IIIA3-sala 215

kl. IIIB3-sala 212

kl. IIIC3-sala P1

 

Serdecznie zapraszamy.